JEDNOSTKI MEDYCZNE

Lokalizacje budynków SPSK 1

 

Budynki SPSK 1

Dane teleadresowe - SPSK 1

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1

ul. Stanisława Staszica 16

20-081 Lublin

e-mail: sekretariat@spsk1.lublin.pl

 

Wykaz numerów telefonów do rejestracji i poradni - sprawdź tutaj

Wykaz numerów telefonów do poszczególnych klinik - sprawdź tutaj

Izby Przyjęć w SPSK Nr 1 - sprawdź tutaj

 

Kontakt do portierni głównej Szpitala: 81 532 50 41 (portiernia nie pełni funkcji informacji o numerach telefonów - ich spis znajduje się na naszej stronie internetowej w menu "jednostki szpitala" oraz poniżej w linkach)

 

Dyrekcja SPSK 1

Dane do faktury

Poniżej znajdują szczegółowe kontakty do jednostek Szpitala mieszczących się w kilku lokalizacjach.

Budynek Klinik Okulistyki SPSK 1

ul. Chmielna 1 - kliniki okulistyczne SPSK 1

Przy ul. Chmielnej 1 mieszczą się trzy kliniki okulistyczne SPSK Nr 1 oraz poradnia:

- Klinika Okulistyki Ogólnej

- Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego

- Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry

- Poradnia Okulistyczna

Przychodnia u. Langiewicza 6A

ul. Langiewicza 6A - poradnie specjalistyczne

Na terenie Miasteczka Uniwersyteckiego, przy ul. Langiewicza 6A mieści się Zespół Poradni Specjalistycznych i POZ.

Numer telefonu do REJESTRACJI: 81 524 78 20 (telefoniczna rejestracja pacjentów od godz. 9:00).

e-mail:  rejestracjalangiewicza@spsk1.lublin.pl

 

Większość poradni SPSK 1 funkcjonuje w dwóch lokalizacjach: na ul. Langiewicza 6a oraz St. Staszica 14a. Prosimy o sprawdzenie lokalizacji poradni, która Państwa interesuje tutaj.

budynek przy ul. Radziwiłłowskiej 13

ul. Radziwiłłowska 13 - centrum leczenia onkologicznego SPSK 1

Pierwszy z budynków oddanych w ramach programu przebudowy i rozbudowy Szpitala. Mieszczą się w nim:

 

 

budynki przy Staszica 11

ul. Staszica 11 - zespół budynków

Przy ul. Staszica 11 (zespół budynków zlokalizowanych pomiędzy dolną częścią Staszica a ulicą Karmelicką) znajdują się:

- Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

- Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku (pobyt dzienny Hematoonkologii)

- Klinika Chirurgii Szczękowo - Twarzowej

- Zakład Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej (rejestracja)

- Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej

- Pracownia Patomorfologii (Zakład Mikrobiologii Lekarskiej)

plan usytuowania budynków przy Staszica 11

 

Zespół Poradni Specjalistycznych SPSK 1

ul. Staszica 14a - poradnie specjalistyczne

Zespół Poradni Specjalistycznych SPSK 1

Większość poradni SPSK 1 funkcjonuje w dwóch lokalizacjach: na ul. Staszica 14a oraz Langiewicza 6A.

Prosimy o sprawdzenie lokalizacji poradni, która Państwa interesuje tutaj.

 

kontakt / e-mail: rejestracjastaszica@spsk1.lublin.pl

wjazd na teren SPSK 1 do najstarszej części Szpitala

ul. Staszica 16 - zespół budynków szpitalnych

Przy ul. Staszica 16 mieści się zespół budynków z główną bramą wjazdową do Szpitala, wśród nich najstarsze, zabytkowe, poklasztorne zabudowania. Znajdują się tu:

- Dyrekcja i działy administracyjne

Kliniki:

- II Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego

- I Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii

- II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

- Klinika Chorób Wewnętrznych

- Klinika Chorób Zakaźnych

- Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży