JEDNOSTKI MEDYCZNE

I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji

 

Kierownik Kliniki Prof. dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz
 

I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji dysponuje w sumie bazą 44 łóżek szpitalnych oraz 30 miejsc na pobyty w Oddziałach Dziennych. W skład I Kliniki Psychiatrii wchodzą:

• Oddział Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży (22 łóżka)

• Oddział Ogólnopsychiatryczny I (12 łóżek)

• Oddział Leczenia Nerwic i Terapii Zaburzeń Osobowości (10 łóżek)

• Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Młodzieży (15 miejsc)

• Oddział Dzienny Psychiatryczny (15 miejsc)

Oddział Ogólnopsychiatryczny I przeznaczony jest dla osób w wieku 18-40 r.ż. z pierwszym epizodem psychozy oraz dla osób z rozpoznaniem zaburzeń schizofrenicznych lub zaburzeń afektywnych w trakcie pierwszych pięciu lat od zachorowania, wymagających szczególnie wnikliwego procesu diagnostycznego i indywidualnego podejścia w ramach procesu terapeutycznego. Do oddziału kierowani są pacjenci z całego regionu szczególnie trudni klinicznie, lekooporni. Klinika zapewnia kompleksową diagnostykę psychiatryczną, obejmującą m.in. diagnostykę laboratoryjną, badania neuropsychologiczne, badania neuroobrazowe i neurofizjologiczne, konsultacje lekarzy różnych specjalności. Po wykonaniu badan diagnostycznych każdemu pacjentowi proponowany jest indywidualny program leczenia, obejmujący farmakoterapię, psychoterapię, terapię zajęciową (trening kulinarny, psycho-gimnastyka, arteterapia). W niektórych przypadkach stosowane jest również leczenie elektrowstrząsowe. W oddziale przeprowadzane są diagnostyczno-terapeutyczne konsultacje neuropsychologiczne, dające pogłębione wiadomości odnośnie efektywności funkcji poznawczych. Pozwalają one na wnioskowanie o dysfunkcjach mózgu towarzyszących zaburzeniom psychicznym, przekładając się na poziom poznawczych kompetencji adaptacyjnych, umożliwiających prognozowanie poziomu funkcjonowania społecznego pacjentów po wypisie ze szpitala.

Zasady kwalifikacji i przyjęcia do Oddziału Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości: 1. Przyjęcie do Oddziału jest poprzedzone kwalifikacją 2. Kwalifikacje do Oddziału odbywają się w Izbie Przyjęć Klinik Psychiatrii po uprzedniej rejestracji telefonicznej (81-748-84-10) 3. Do oddziału przyjmowane są osoby posiadające ważne skierowanie do Oddziału Leczenia Nerwic I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji, wypełnione na druku skierowania do Szpitala Psychiatrycznego

Oddział Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości (A) ma charakter stacjonarny i obejmuje swoją opieką pacjentów z całego regionu cierpiących z powodu zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości. Oddział funkcjonuje w oparciu o zasady społeczności terapeutycznej. Podstawową metodą leczenia jest psychoterapia grupowa prowadzona w półotwartej grupie liczącej do 10 osób oraz inne techniki psychoterapeutyczne, jak psychoterapia indywidualna, psychoedukacja, trening emocjonalny, trening kulinarny, relaks, psycho-gimnastyka, psycho-rysunek, muzykoterapia, biblioterapia, arteterapia. Psychoterapia prowadzona jest głównie według orientacji psycho-dynamicznej. Farmakoterapia stosowana jest w sytuacjach koniecznych jako metoda wspierająca.

Oddział Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży (M) jest oddziałem całodobowym, prowadzącym postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w przypadkach zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży obejmujące indywidualną diagnozę psychiatryczną i psychologiczną, diagnozę rodzinną i systemową oraz oferującym zindywidualizowaną terapię psychologiczną i farmakologiczną. Zajęcia terapeutyczne obejmują: gimnastykę, biblioterapię, muzykoterapię, psycho-rysunek, seanse filmowe – video, zajęcia kulinarne, zebrania społeczności i psychoedukacja. Na terenie Oddziału działa Szkoła i grupy wychowawcze.

Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Młodzieży Oddział Dzienny niesie pomoc niepełnoletnim pacjentom, w wieku od 13 do 18 r.ż., którzy potrzebują specjalistycznej opieki psychiatrycznej wykraczającej poza zakres Poradni Zdrowia Psychicznego, ale nie wymagają całodobowej hospitalizacji. Zapraszamy również osoby niepełnoletnie, które ukończyły leczenie szpitalne, lecz potrzebują pomocy w powrocie do środowiska domowego.

Oferujemy pomoc pacjentom, którzy przeżywają trudności związane z:

- zaburzeniami lękowymi,
- zaburzeniami adaptacyjnymi,
- zaburzeniami osobowości,
- zaburzeniami snu,
- zaburzeniami zachowania,
- zaburzeniami związanymi ze stresem,
- i inne.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 13:30 i trwają do godziny 18:30, od poniedziałku do piątku. W tym czasie oferujemy pomoc lekarską, pielęgniarską, psychoterapię oraz liczne oddziaływania terapeutyczne.

Pobyt w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Młodzieży jest bezpłatny i odbywa się na podstawie ważnego skierowania od lekarza psychiatry, lekarza rodzinnego lub innych specjalistów. Przed przyjęciem konieczne jest odbycie spotkania kwalifikacyjnego, podczas którego wyznaczony zostanie termin przyjęcia.

W celu uzyskania informacji na temat kwalifikacji prosimy dzwonić pod nr tel.: 81 748 84 43. Natomiast, w celu umówienia się na kwalifikację należy dzwonić pod nr tel.: 81 743 83 82. Kwalifikacje do Oddziału odbywają się w piątki w Poradni Przyklinicznej.

Oddział Dzienny Psychiatryczny niesie pomocy pełnoletnim pacjentom, którzy potrzebują specjalistycznej opieki psychiatrycznej wykraczającej poza zakres Poradni Zdrowia Psychicznego, ale nie wymagają całodobowej hospitalizacji.
Zapraszamy również osoby, które ukończyły leczenie szpitalne, lecz potrzebują pomocy w powrocie do środowiska i pełnienia ról rodzinnych, społecznych i zawodowych.
Przyjmujemy pacjentów z rozpoznaniem: zaburzeń psychotycznych, zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń adaptacyjnych, zaburzeń związanych ze stresem, zaburzeń osobowości, zaburzeń snu.
Pobyt w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla osób ubezpieczonych jest bezpłatny i obywa się na podstawie ważnego skierowania od lekarza psychiatry, lekarza rodzinnego lub innych specjalistów.
Zajęcia rozpoczynają się do godziny 8.00 i trwają do godziny 13 od poniedziałku do piątku, odbywają się w grupie max. 15 osobowej. Przed przyjęciem konieczne jest odbycie spotkania z zespołem terapeutycznym w celu kwalifikacji, podczas której będzie wyznaczany termin przyjęcia.
W celu umówienia się na kwalifikację prosimy dzwonić pod numer telefonu: 81 748 84 43.

Strona I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji

Telefon

Sekretariat Kliniki: 81 748 73 07 (w godz. 7:30 - 15:05)
tel. 81 74 41 588 - Gabinet Lekarski Oddziału Ogólnopsychiatrycznego I
tel. 81 74 87 305 - Dyżurka Oddziału Ogólnopsychiatrycznego I
tel. 81 74 88 410- Gabinet Lekarski Oddziału Leczenia Nerwic i Terapii Zaburzeń Osobowości
tel. 81 74 88 411 - Dyżurka Oddziału Leczenia Nerwic i Terapii Zaburzeń Osobowości
tel. 81 74 87 306 - Gabinet Lekarski Oddziału Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży
tel. 81 74 53 394 - Dyżurka Oddziału Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży
tel. 81 74 88 443 - Oddział Dzienny Psychiatryczny / Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Młodzieży
tel. 81 74 88 442 - Gabinet Psychologiczny
tel. 81 74 88 441 - Gabinet Pielęgniarski

Adres

20-439 Lublin, ul. Głuska 1

E-mail

Wyślij e-mail