JEDNOSTKI MEDYCZNE

II Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego

 

Lekarz Kierujący: Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner
 

Zastępca lekarza kierującego: Dr hab. n. med. Tomasz Skoczylas
 

Lekarze specjaliści:
 

Dr n. med. Aleksander Ciechański

Dr n. med. Marek Majewski

Dr n. med. Michał Solecki

Dr n. med. Justyna Wyroślak-Najs

Lek. med. Jacek Dziedzic

Lek. med. Wioletta Masiak-Segit

Lek. med. Michał Mirecki

Lek. med. Kamil Nurczyk
 

Rezydenci:
 

Lek. med. Norbert Nowak

Lek. med. Michał Raban

Lek. med. Magdalena Rejmak

Lek. med. Jan Śnieżyński

Lek. med. Bartosz Wilczyński

Lek. med. Joanna Haczewska

Lek. med. Tomasz Orczykowski

Lek. med. Albert Wnuczek
 

Pielęgniarka oddziałowa:


Mgr Marzena Janczaruk

 

Profil działalności klinicznej:
 

chirurgia ogólna, chirurgia przełyku, chirurgia żołądka, chirurgia bariatryczna i metaboliczna (chirurgiczne leczenie otyłości patologicznej), chirurgia wątroby, trzustki i śledziony, chirurgia kolorektalna (jelita i odbytnicy), chirurgia proktologiczna (chorób odbytu), chirurgia endokrynologiczna, chirurgia przepuklin, chirurgia minimalne inwazyjna (laparoskopowa, torakoskopowa), endoskopia zabiegowa, diagnostyka czynnościowa przewodu pokarmowego.

Wysokie lokaty w rankingach Newsweeka – I miejsce w Polsce w terapii raka przełyku, II miejsce w Polsce w ocenie ośrodków chirurgicznych; Wprost – II miejsce w Polsce w terapii raka odbytnicy.

 

Przykliniczna Poradnia Chirurgii Ogólnej

 

Zapraszamy również do odwiedzenia uniwersyteckiej strony internetowej Kliniki

https://www.umlub.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/szczegoly,119.html

Telefon

tel.: 81 53 24 127 - Sekretariat Kliniki (7:30-15:05)
tel./fax: 81 53 28 810 - Sekretariat Kliniki
tel.: 81 53 40 501 - Gabinet Lekarski Oddziału Męskiego A
tel.: 81 53 49 798 - Dyżurka Pielęgniarek Oddziału Męskiego A
tel.: 81 53 49 770 - Gabinet Lekarski Oddziału Kobiecego B
tel.: 81 53 49 771 - Dyżurka Pielęgniarek Oddziału Kobiecego B

Adres

20-081 Lublin, ul. Staszica 16

E-mail

Wyślij e-mail