JEDNOSTKI MEDYCZNE

Fundusze Europejskie

 

Fundus_Env
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Wsparcie oddziału chorób  zakaźnych, oddziału intensywnej terapii, pracowni diagnostycznych
oraz innych jednostek zajmujących się udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w ramach
strategii zwalczania COVID-19 w SPSK Nr 1 w Lublinie SPZOZ

nr POIS.11.03.00—00-0057/22 w ramach Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia
Oś priorytetowa XI REACT-EU

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Więcej Tutaj

                                                                                                                                                                                                

 

flaga

„Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”
finansowany z Funduszy Europejskich
Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

Program Polska  Cyfrowa na lata 2014-2020

Więcej Tutaj