JEDNOSTKI MEDYCZNE

PEŁNOMOCNIK ds. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ / CERTYFIKATY AKREDYTACYJNE

 

​ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ:

e-mail: iso@usk1.pl

tel. 81 53 49 879

 

  • Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością

dr n.med. Marzena Janczaruk (mjanczaruk@usk1.pl)

  • Przewodniczący Zespołu Zarządzania Jakością

dr n.med. Stanisław Ostrowski

  • Członkowie Zespołu:

Anna Borowiec - Inspektor ds. Zarządzania Jakością (aborowiec@usk1.pl)

Agnieszka Karczewska (akarczewska@usk1.pl)

 

POLITYKA JAKOŚCI 2024 - plik poniżej w załączniku

CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY:

Certyfikat Akredytacyjny - SPSK 1

7. stycznia 2021 r. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał Certyfikat Akredytacyjny o Nr  2020/46  nadany przez Ministra Zdrowia.

Jest to ósmy Certyfikat Akredytacyjny, który  otrzymał Szpital po ocenie wizytatorów CMJ w Ochronie Zdrowia - pierwszy Certyfikat Szpital otrzymał 25.01.2000.

 

CERTYFIKAT JAKOŚCI ISO:

Certyfikat ISO 9001:2015 nr 252702-2018-AQ-POL-RvA Membership Certyficate ważny do 31.01.2027 roku.
 

Certyfikat ISO 9001