JEDNOSTKI MEDYCZNE

PEŁNOMOCNIK ds. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ / CERTYFIKATY AKREDYTACYJNE

 

Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością

mgr Marzena Janczaruk

Starszy Specjalista ds. Jakości - Przewodniczący Zespołu Zarządzania Jakością

dr n.med. Stanisław Ostrowski

e-mail: iso@spsk1.lublin.pl

tel. 81 53 49 879

Certyfikat Akredytacyjny - SPSK 1

7. stycznia 2021 r. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał Certyfikat Akredytacyjny o Nr  2020/46  nadany przez Ministra Zdrowia.

Jest to ósmy Certyfikat Akredytacyjny, który  otrzymał Szpital po ocenie wizytatorów CMJ w Ochronie Zdrowia.

 

CERTYFIKATY AKREDYTACYJNE:

Certyfikat Akredytacyjny Nr 2016/31 na okres od 26.09.2016 do 25.09.2019

Certyfikat Akredytacyjny Nr 2013/36 na okres od 18.09.2013 do 17.09.2016

Certyfikat Akredytacyjny Nr 2010/12 na okres od 08.06.2010 do 07.06.2013

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
Certyfikat Akredytacyjny Nr 2007/08 na okres od 13.05.2007 do 12.05.2010

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
Certyfikat Akredytacyjny Nr 2004/04 na okres od 13.05.2004 do 12.05.2007

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
Certyfikat Akredytacyjny Nr 2001/06 na okres od 21.03.2001 do 20.03.2004

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
Certyfikat Akredytacyjny Nr 99/26 na okres od 25.01.2000 do 24.01.2001

 

CERTYFIKATY JAKOŚCI ISO:

Certyfikat ISO 9001:2015 nr 252702-2018-AQ-POL-RvA Membership Certyficate 2002-2006
Szpital Promujący Zdrowie Certyfikat nadany 24 maja 2002 r.
Ogólnopolski Ranking Szpitali 2004
Dyplom dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie
ISO 9001:2008   Zarządzanie Jakością
Nr 44245-2008-AQ-POL-FINAS Rev.1  Certyfikat nadany 10 stycznia 2006 r.

ISO 14001:2004   Zarządzanie Środowiskiem
Nr 44246-2008-AE-POL-FINAS Certyfikat nadany 10 stycznia 2006 r.


 

Certyfikat ISO 9001Polityka Jakości Spsk1