JEDNOSTKI MEDYCZNE

II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej

 

II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej

 

Leczenie szpitalne całodobowe w Klinice odbywa się w ramach następujących jednostek:

 

1. Oddział Ogólnopsychiatryczny, w którym w jednym czasie leczonych jest 41 pacjentów wraz z dwoma pododdziałami:

- Oddziałem Leczenia Zaburzeń Psychotycznych (20 łóżek)

- Oddziałem Leczenia Zaburzeń Nastroju (21 łóżek)

2. Oddział Sądowo – Psychiatryczny o wzmocnionym stopniu zabezpieczenia. Pacjentów do tego oddziału kieruje sąd – leczymy w nim 21 mężczyzn.

 

W Oddziale Ogólnopsychiatrycznym leczeni są pacjenci dorośli z diagnozą m.in. zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych i zaburzeń psychotycznych. Pomoc mogą uzyskać pacjenci z Polski i zagranicy. Podczas diagnozy i leczenia uwzględniamy indywidualne potrzeby każdego pacjenta, omawiamy z pacjentami propozycje leczenia.

Lekarze specjaliści i terapeuci posiadają wieloletnie doświadczenie, większość lekarzy specjalistów, psychologów, jak również Pielęgniarka Oddziałowa, posiadają tytuł naukowy co najmniej doktora n. med.

W trakcie diagnostyki psychiatrycznej wykonujemy m.in.: badania laboratoryjne, badania neuroobrazowe i neurofizjologiczne, testy psychologiczne i neuropsychologiczne, w razie konieczności prosimy o konsultacje lekarzy innych specjalizacji niż psychiatria. Po wykonaniu badan diagnostycznych każdemu pacjentowi proponujemy indywidualny plan terapeutyczny: leczenie farmakologiczne, psychoterapię, psychoedukację, terapię zajęciową (trening kulinarny, arteterapię, biblioterapię, psycho-gimnastykę).

Lekarze pracujący w Klinice mają doświadczenie w leczeniu nowoczesnymi lekami, które obecnie są stosowane w psychiatrii.

Co tydzień pacjenci każdego z oddziałów i pododdziałów oddzielnie uczestniczą w konsylium lekarskim i psychologicznym tzw. wizytach gabinetowych. Podczas konsylium cały zespół wraz z pacjentem omawia postępy leczenia oraz decyduje o najwłaściwszym, dalszym kierunku postępowania.

 

W Klinice leczymy także pacjentów, którzy mówią w języku angielskim.
 

Pacjentom, dla których korzystne byłoby leczenie zabiegami elektrycznymi, proponujemy także taką formę leczenia. Według piśmiennictwa, zabiegi elektryczne, w przypadku leczenia np. depresji lekoopornych, posiadają skuteczność w przypadku 50 – 70 procent pacjentów nieodpowiadających na leki. Pacjentów naszej Kliniki kwalifikujemy do zabiegów elektrycznych po konsultacjach 4 – 5 lekarzy różnych specjalizacji, w połączeniu z wszystkimi wymaganymi badaniami kwalifikującymi do tej formy leczenia. Zabiegi elektryczne wykonują lekarze i pielęgniarki z wieloletnim doświadczeniem, są one przeprowadzane u pacjenta, u którego anestezjolog przeprowadza krótkotrwałe (2 min) znieczulenie ogólne, wykonuje się je przy użyciu najnowocześniejszej aparatury monitorującej parametry życiowe, w nowoczesnej sali powstałej w 2019 roku.
 

Zasady kwalifikacji i przyjęcia do Oddziału Ogólnopsychiatrycznego: pacjent, który posiada ważne skierowanie do naszej Kliniki, zgłasza się do Izby Przyjęć Klinik Psychiatrii. Lekarz pełniący dyżur w Izbie Przyjęć decyduje o kwalifikacji i możliwości przyjęcia Pacjenta do Kliniki. W zależności od stanu zdrowia Pacjenta i dostępności miejsc w oddziałach, jest on przyjmowany od razu lub wpisywany do kolejki osób oczekujących na miejsce w Klinice.

E-mail: klinika.psychiatrii@umlub.pl


Strona II Kliniki Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej

 

 

Telefon

Sekretariat - telefon: 81 744 09 67 , fax: 81 745 33 92 ( w godz. 7:30 - 15:05 )
Oddział C (gab. lek.): 81 748 73 10
Oddział D (gab. lek.): 81 748 73 08
Dyz. pielęgniarek Oddział C-D: 81 748 73 09
Oddział E (Sądowo - Psychiatryczny): 81 748 84 05 / 81 748 73 12
Dyż. pielęgniarek Oddział E: 81 748 84 01

Adres

20-439 Lublin, ul. Głuska 1

E-mail

Wyślij e-mail