JEDNOSTKI MEDYCZNE

Klinika Traumatologii i Medycyny Ratunkowej

 

Kierownik Kliniki

Prof. dr hab. n. med. Adam Nogalski

Działalność medyczna Kliniki ukierunkowana jest na kompleksowe leczenie następstw urazów, począwszy od nagłych zagrożeń życia i zdrowia, których leczenie realizowane jest w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez leczenie specjalistyczne wczesnych i późnych następstw urazów w oddziałach szpitalnych Kliniki oraz kontynuację poszpitalną leczenia realizowaną w Poradni Przyklinicznej. W ramach tej działalności wykonywany jest szeroki zakres świadczeń medycznych obejmujących traumatologię narządu ruchu, chirurgię klatki piersiowej i brzucha, leczenie urazów czaszkowo-mózgowych, zabiegi chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej oraz wczesną rehabilitację pacjentów po urazach.
 
W najbliższym czasie przewidywane jest poszerzanie zakresu świadczeń medycznych realizowanych w ramach Kliniki o: alloplastyki stawu barkowego, biodrowego i kolanowego, zastosowanie chirurgii endoskopowej w leczeniu urazów, poszerzenie zakresu zabiegów w zakresie chirurgii rekonstrukcyjnej oraz uzyskanie najwyższego stopnia referencyjności w leczeniu ciężkich w tym wielonarządowych obrażeń ciała.
 
Jako jednostka akademicka odpowiedzialna za merytoryczny nadzór nad realizacją leczenia urazów Katedra Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej odgrywa kluczową rolę w tworzeniu założeń i w organizacji Regionalnego Systemu Leczenia Urazów w województwie lubelskim.


Strona Katedry i Kliniki Traumatologii i Medycyny Ratunkowej

Telefon

tel. 81 53 21 854 / 81 53 29 402 - Sekretariat Kliniki (czynny w godz.7:30-15:05)
tel. 81 534 05 14 - Gabinet Lekarski I p.
tel. 81 534 22 48 - Gabinet Lekarski parter
tel. 81 534 05 06 - Dyżurka Pielęgniarek Ip.
tel. 81 534 43 21- Dyżyrka Pielęgniarek parter
tel. 81 534 56 04 - Pielęgniarka Oddziałowa
tel. 81 534 98 20 - Poradnia

Adres

20-081 Lublin, ul. Staszica 11

E-mail

Wyślij e-mail