JEDNOSTKI MEDYCZNE

Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku

 

Lekarz Kierujący: Prof. dr hab. n. med. Marek Hus

Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku prowadzi badania nad identyfikacją specyficznych antygenów na komórkach białaczkowych i opracowaniu szczepionki przeciwbiałaczkowej dla chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B komórkową i szpiczaka mnogiego.
 
W Klinice poszerzyliśmy spektrum wykonywanych zabiegów transplantacji szpiku o allotransplantacje od dawców rodzinnych, a także zabiegi ze zredukowanym kondycjonowaniem i infuzją limfocytów dawców. Trzy laboratoria przykliniczne uzyskały już niektóre certyfikaty jakości zarówno krajowe jak i międzynarodowe.
 
Wiodącym tematem Kliniki są badania nad biologią i leczeniem szpiczaka plazmocytowego oraz przewlekłej białaczki limfocytowej. Klinika koordynuje ogólnopolskie programy leczenia z nowymi lekami immunomodulacyjnymi (talidomid, bortezomib, lenalidomid) w tych chorobach.

Strona Katedry i Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku

 

Telefon

tel.: 81 53 45 468 - Sekretariat Kliniki (7:30-15:05)
fax: 81 53 45 605 - Sekretariat Kliniki
tel.: 81 53 42 397 - Gabinet Lekarski - parter
tel.: 81 53 45 492 - Dyżurka Pielęgniarek - parter
tel.: 81 53 45 496 - Gabinet Lekarski - I piętro
tel.: 81 53 46 456 - Dyżurka Pielęgniarek - I piętro
tel.: 81 53 46 442, 81 53 46 466, 81 53 46 445 - Gabinet Lekarski - II piętro
tel.: 81 53 46 448 - Dyżurka Pielęgniarek - II piętro

Adres

20-081 Lublin, ul. Staszica 11

E-mail

Wyślij e-mail