JEDNOSTKI MEDYCZNE

 

Zakład Radioterapii SPSK1 oferuje profesjonalne usługi medyczne z zakresu radioterapii onkologicznej w przyjaznej pacjentowi, kameralnej atmosferze. Dysponujemy dwoma nowoczesnymi akceleratorami Elekta Versa HD, precyzyjnym systemem pozycjonowania
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie , ul. Stanisława Staszica 16, 20-081 Lublin, OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 42, obr. 0036
Z przykrością zawiadamiamy, iż 18.05.2022 r. zmarł dr n.med. Andrzej Andrzejewski. Miał 69 lat. Dr n. med Andrzej Andrzejewski był zatrudniony w SPSK Nr 1 w Lublinie do 28.08.2020 na stanowisku starszego asystenta w II Klinice Chirurgii Ogólnej,