• 0
  • 1
JEDNOSTKI MEDYCZNE

 

Dawno temu w Lublinie, w ścisłym centrum miasta, była ulica Poczętkowska, w okresie międzywojennym przemianowana na Stanisława Staszica. To tu od wielu lat funkcjonuje Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1. Jego historia wiąże się z
28. czerwca odbyło się spotkanie, podczas którego wojewoda lubelski Lech Sprawka uhonorował osoby i instytucje najaktywniej zaangażowane w trwającą ponad dwa lata pandemię COVID-19, w tym Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 oraz poszczególne
21. czerwca przybyła do Lublina delegacja przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia Ukrainy. Po spotkaniu w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego, drugim punktem wizyty było obejrzenie efektów realizacji programu wieloletniego przebudowy i