JEDNOSTKI MEDYCZNE

Nowy budynek USK Nr 1 - Staszica 16

 

nowy budynek USK Nr 1 (G16)

Adres

Lublin, ul. Staszica 16 (wejście główne)

Najnowszy obiekt USK1 (G16) z wejściem głównym, zlokalizowanym obecnie od strony ul. Staszica. Inne wejścia znajdują się również od strony Al. Solidarności oraz ul. Szewskiej.

Jednostki, które już zostały przeniesione do budynku G16:

 

  • Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego
  • Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii
  • Klinika Traumatologii i Medycyny Ratunkowej
  • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • Bank Krwi
  • Laboratorium
  • Zakład Endoskopii