JEDNOSTKI MEDYCZNE

Szpital w liczbach

 

zestawienie ilości podstawowych jednostek szpitala (kliniki, izby przyjęć, poradnie itp.)

SPSK Nr 1 w Lublinie dziś:

 

- ilość łózek: ok. 550 (ze stanowiskami do chemioterapii)

 

- zatrudnienie: ok. 1600 etatów (łącznie lekarze, pielęgniarki, inny personel medyczny, administracja, personel techniczny, porządkowy, obsługi)

 

- ilość hospitalizacji (rok akademicki 2017/18): ok. 40.000

 

- ilość udzielonych porad (2017/18): 200.000

 

- ilość zabiegów operacyjnych (2017/18): ponad 19.000

 

- czas średniej hospitalizacji (2017/18): 4,4 dnia

 

 

-