JEDNOSTKI MEDYCZNE

II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Kierownik kliniki

prof. dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar

Obok działalności kliniczno-usługowej zespół realizuje zadania dydaktyczne dla studentów wszystkich Wydziałów Akademii Medycznej oraz uczestniczy w projektach badawczo-naukowych.
 
Obecne kierunki badawcze II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii są związane - z pracami klinicznymi dotyczącymi m.in. (1.) bezpieczeństwa znieczulenia ogólnego w czasie i po operacji, poprzez ocenę niedokrwienia mięśnia serca, zaburzeń rytmu, zmienności rytmu serca i zmian hemodynamicznych, (2.) bezpieczeństwa analgezji zewnątrzoponowej w odcinku piersiowym po rozległych operacjach, (3.) leczenia pooperacyjnego bólu ostrego z użyciem PCA i zapobieganie nudnościom i wymiotom. Prace doświadczalne dotyczą badania patomechanizmu i skuteczności leczenia przewlekłego bólu neuropatycznego, m.in. przy pomocy leków przeciwpadaczkowych.
 
Od początku istnienia anestezjologii jako odrębnej specjalności, przywiązywano ogromną wagę do szkolenia zawodowego lekarzy i pielęgniarek. Działaniu temu towarzyszyła nie tylko idea dobra chorego jako dobra najwyższego, ale również fundamentalna zasada, że najlepszy sprzęt i aparatura medyczna nie są w stanie zastąpić człowieka.


W SPSK Nr 1 funkcjonuje Ponadregionalny Ośrodek Pozaustrojowego Leczenia Niewydolności Wielonarządowej - II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest wiodącą jednostką w kraju, która ma największe doświadczenie w terapii ECMO. Terapia przy użyciu żylno-żylnego ECMO jest metodą pozwalającą na czasowe wspomaganie wymiany gazowej u pacjentów, u których m.in. w przebiegu zakażenia wirusem SARS CoV-2 doszło do ciężkiej niewydolności oddechowej, opornej na leczenie przy pomocy konwencjonalnej wentylacji mechanicznej.

Terapia ECMO w SPSK1 - WAŻNE INFORMACJE

Strona II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Telefon

tel. 81 53 22 713 - Sekretariat Kliniki (7:30-15:05)

Adres

20-081 Lublin, ul. Staszica 16

E-mail

Wyślij e-mail