JEDNOSTKI MEDYCZNE

Kontakty z Klientami Zewnętrznymi

 

Informacja dla Klientów zewnętrznych

W SPSK 1 obowiązuje Zarządzenie Nr 41/2017 dotyczące przyjmowania Klientów zewnętrznych przez pracowników Szpitala.

Klienci zewnętrzni są zobowiązani do złożenia wniosku udostępnionego poniżej w załączniku.

Wniosek o spotkanie rejestrowany jest przez pracownika sekretariatu Kliniki/Zakładu lub innej jednostki organizacyjnej SPSK Nr 1 w Lublinie, w której spotkanie ma mieć miejsce.

Spotkania organizowane w wyniku kontaktów podejmowanych przez klientów zewnętrznych powinny odbywać się w trybie określonym w § 13 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy