JEDNOSTKI MEDYCZNE

Zespół Etyczny w USK Nr 1

 

Informujemy, iż Zarządzeniem Dyrektora został powołany w Szpitalu Zespół Etyczny, z którym kontakt zapewniony jest za pośrednictwem Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta w USK Nr 1 w Lublinie.
 

Pełnomocnik ds. praw pacjenta w USK Nr 1:

mgr Agnieszka Karczewska

kontakt:

tel. 530 028 321 - od poniedziałku do piątku, wyłącznie w godz. 10:00 - 14:00 

e-mail: pelnomocnik@usk1.pl

Adres korespondencyjny:

Zespół Etyczny
dr n.med. Jacek Sompor
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1
ul. Staszica 16
20-081 Lublin