JEDNOSTKI MEDYCZNE

Zespół Etyczny w SPSK Nr 1

 

Informujemy, iż Zarządzeniem Dyrektora został powołany w Szpitalu Zespół Etyczny, z którym kontakt zapewniony jest za pośrednictwem Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta w SPSK Nr 1 w Lublinie, dra n.med. Marka Majewskiego (adres e-mail: mmajewski@spsk1.lublin.pl).
 

Adres korespondencyjny:

Zespół Etyczny
dr n.med. Marek Majewski
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
ul. Staszica 16
20-081 Lublin