JEDNOSTKI MEDYCZNE

14.06.2024: uroczyste zakończenie Programu przebudowy i rozbudowy USK 1 oraz oficjalne otwarcie nowego budynku G-16

 

PROGRAM WIELOLETNI „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE” (we wrześniu 2023 r. nastąpiła zmiana nazwy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 na Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1, w nazwie Programu funkcjonuje stara nazwa).

 

Podstawowe informacje o przebudowie oraz rozbudowie USK 1:

 

 • Program wieloletni pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” został ustanowiony Uchwałą Nr 197/2015 Rady Ministrów z dnia 3.11.2015 r.
 • Okres realizacji Programu – lata 2016-2023,
 • Inwestor – Wykonawca Programu: Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 • Realizator Inwestycji: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie,
 • Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi  427 172 855 zł, w tym środki budżetu Państwa: 278 998 000 zł
 • inwestycje były realizowane w trzech odrębnych lokalizacjach: przy ul. Radziwiłłowskiej, Głuskiej   i Staszica
 • ostatni i najbardziej okazały efekt przebudowy i rozbudowy szpitala to 8-kondygnacyjny budynek, kaskadowo opadający od ul. Staszica 16 do Al. Solidarności.

 

Program przebudowy i rozbudowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie uwzględniał konieczność rozwoju świadczeń zdrowotnych o szczególnym znaczeniu dla regionalnego rynku usług medycznych, obejmujących onkologię, psychiatrię i rehabilitację psychiatryczną (głównie dla młodzieży), choroby zakaźne oraz poprawę dostępności do świadczeń z zakresu radioterapii poprzez utworzenie ośrodka radioterapeutycznego w USK Nr 1.

 

Realizację Programu rozpoczęto w 2016 r. wmurowaniem kamienia węgielnego pod pierwszy z zaplanowanych obiektów przy ul. Radziwiłłowskiej 13 - obecnie mieści się w nim Klinika Chirurgii Onkologicznej wraz z Zakładem Radioterapii. Kolejnym zadaniem była przebudowa starego budynku i budowa nowego przy ul. Głuskiej, na potrzeby Klinik Psychiatrii USK Nr 1. Ostatnie zadanie dotyczyło największego budynku przy ul. Staszica 16.

 

14. czerwca, w ramach zakończenia całego Programu Wieloletniego, odbyła się również uroczystość oficjalnego otwarcia tego obiektu z przecięciem wstęgi. Uczestniczyli w niej przedstawiciele i przedstawicielki władz rządowych i samorządowych, USK Nr 1, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, instytucji i firm z regionu, w tym wielu szpitali, pracownicy USK nr 1.

Przecięcia wstęgi dokonali:

 • Dyrektor Naczelna USK Nr 1 Beata Gawelska, JM Rektor UM prof. Wojciech Załuska oraz były Dyrektor USK Nr 1 Adama Borowicz - jako przedstawiciele Wykonawcy i Inwestora Programu Wieloletniego,
 • Arcybiskup Stanisław Budzik i Arcybiskup Abel
 • Podsekretarz Stanu w MZ Marek Kos
 • Senator RP Grzegorz Czelej
 • z-ca Prezydenta M. Lublin Anna Augustyniak
 • Dyrektor Generalny LUW Jarosław Szymczyk
 • w zastępstwie Marszałka Województwa - były Wojewoda Lech Sprawka

MEDIA o wydarzeniu: Dziennik Wschodni / Rynek Zdrowia / Wyborcza.pl / Kurier Lubelski / tvp3 Panorama Lubelska / Radio Lublin / Radio ESKA / lublinews.pl / Medycyna Praktyczna. Poniżej galeria zdjęć z LTN, gdzie odbywała się część 1. wydarzeń oraz z budynku G-16 (fot. A.Guzowska)

 

Poniżej podstawowe informacje o budynku G-16 przy ul. Staszica 16:

 

- powierzchnia użytkowa: 15 447 m2

- kubatura: 152 297 m3

- 8 kondygnacji, 8 wind, trzy segmenty kaskadowo opadające w stronę Al. Solidarności

- projekt: 1. marca 2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki, przebudowy i budowy USK Nr 1 w Lublinie na terenie zlokalizowanym w obrębie tego zadania, inwestycję realizowała firma Budimex S.A.

 

Ten etap prac obejmował budowę nowego budynku szpitalnego G-16 wraz z lądowiskiem dla helikopterów, z instalacjami wewnętrznymi i instalacjami zewnętrznymi. W ramach zadania zrealizowano również prace związane z zagospodarowaniem terenu, budową miejsc parkingowych, z wykonaniem dojść, dojazdów, murów oporowych i zapór przeciwwodnych,     a także budowę towarzyszących obiektów technicznych - chlorownię, tlenownię, sprężarkownię, pom. agregatu próżni, hydrofornię, budowę nowego ujęcia wody, przebudowę istniejącej podziemnej części budynku F-16, rozbiórkę istniejących budynków i usunięcie kolizji w ramach inwestycji. Z uwagi na fakt, iż teren inwestycji znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wymagana była również realizacja niezbędnej infrastruktury technicznej, obejmująca wykonanie konstrukcji stanowiących zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Dodatkowym elementem podwyższającym stopień trudności było ukształtowanie terenu pod inwestycję. Konieczne było niwelowanie skarpy oraz wykonanie konstrukcji murów oporowych zabezpieczających przed osunięciem terenu przy budynku. W ramach zadania inwestycyjnego i przygotowania terenu pod budowę nowych obiektów niezbędne było wyburzenie części starych obiektów szpitalnych i technicznych.

 

Budynek jest funkcjonalnie podzielony na dwie zasadnicze części:

- taras dolny, na którym umieszczono „gorącą platformą”, tj. Centralny Blok Operacyjny z 8 salami operacyjnymi (w tym jedna z możliwością przystosowania na salę hybrydową i jedna na salę radiologii zabiegowej) oraz powiązaną funkcjonalnie wielostanowiskową salą poznieczuleniową jako Centralnym Oddziałem Intensywnego Nadzoru Pooperacyjnego, Klinikę Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz powierzchnie z przeznaczeniem na Szpitalny Oddział Ratunkowy,

- „taras górny”, który został rozdzielony na dwa segmenty, zlokalizowane po obu stronach głównego trzonu komunikacyjnego. Na górnych kondygnacjach ulokowano głównie oddziały łóżkowe, na niższych Zakład Diagnostyki Radiologicznej (Zakład Radiologii Lekarskiej), Zakład Diagnostyki Obrazowej, Zakład Diagnostyki i Terapii Endoskopowej, Centralną Sterylizatornię, a pośrodku: Bank Krwi, Dział Diagnostyki Laboratoryjnej. Wszystkie kondygnacje połączone są za pomocą głównego pionu komunikacyjnego. Oddziały łóżkowe rozplanowane są na 4 kondygnacjach: 03, 04, 05, 06 i stanowią niezależne i nieprzechodnie jednostki funkcjonalne.

W części łóżkowej zlokalizowano kliniki o najwyższych poziomach referencyjnych w skali województwa: Klinikę Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego, Klinikę Traumatologii i Medycyny Ratunkowej, Klinikę Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Klinikę Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Klinikę Chirurgii Naczyniowej i Angiologii.

Budynek posiada dwa główne wejścia z obszernymi holami wejściowymi: na dolnym tarasie – od strony rzeki Czechówki i na górnym tarasie od placu przy ul. Staszica. Wejście od strony rzeki Czechówki przeznaczone jest głównie dla pracowników i pacjentów Izby Przyjęć Planowych. Wejście od placu przy ul. Staszica przeznaczone jest głównie dla odwiedzających, studentów i pacjentów ambulatoryjnych. Oba hole wejściowe skomunikowane są z głównym trzonem komunikacji pionowej (klatka schodowa i windy), który obsługuje wszystkie kondygnacje budynku. Dodatkowo na poziomie 00 zlokalizowane jest niezależne wejście oraz podjazd dla karetek.

 

Na poszczególnych kondygnacjach nowego budynku zlokalizowano odpowiednio:

 

Na poziomie B1: garaże podziemne, magazyny, pomieszczenia techniczne.

Kondygnacja 00: obszar przyjęć planowych, przestrzenie dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Kondygnacja 01: Centralny Blok Operacyjny z 8 salami operacyjnymi, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Kondygnacja 02: Centralna Sterylizatornia, Zakład Diagnostyki i Terapii Endoskopowej, Zakład Diagnostyki Radiologicznej (Zakład Radiologii Lekarskiej), Zakład Diagnostyki Obrazowej.

Kondygnacja 03: Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, Dział Krwiolecznictwa.

Kondygnacja 04: Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Dział Diagnostyki Laboratoryjnej, hol główny, strefa studentów.

Kondygnacja 05: Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego.

Kondygnacja 06: Klinika Traumatologii i Medycyny Ratunkowej, Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, zaplecze techniczne, zaplecze administracyjne, strefa dzienna.

 

 

Artykuły - pozostałe
Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Białaczki , które działa w ramach Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku USK Nr 1 , wzięło udział w III edycji DOTACJI Fundacji DKMS, realizowanych w ramach Programu Rozwoju Polskiej Transplantologii i
Klinika Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej USK1 to jedyny ośrodek w makroregionie, który specjalizuje się w okulistyce dziecięcej. Z radością informujemy, że jednostka kierowana przez Prof. Roberta Rejdaka otrzymała z dodatkowego rozdania darów od
14. czerwca odbyło się uroczyste zakończenie Programu Wieloletniego pn. "Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie" oraz oficjalne otwarcie najnowszego budynku USK 1 ,
Aktualizacja: 18 Czerwiec 2024 | Autor: Anna Guzowska