JEDNOSTKI MEDYCZNE

Zakład Radioterapii SPSK Nr 1 - profesjonalna kadra, nowoczesna aparatura medyczna oraz krótkie terminy oczekiwania na leczenie.

 

Zakład Radioterapii SPSK1 oferuje profesjonalne usługi medyczne z zakresu radioterapii onkologicznej w przyjaznej pacjentowi, kameralnej atmosferze. Dysponujemy dwoma nowoczesnymi akceleratorami Elekta Versa HD, precyzyjnym systemem pozycjonowania HexaPOD evo RT System oraz 64- rzędowym tomografem Somatom Confidence dedykowanym do planowania procesu radioterapii. Aparatura ta umożliwia realizację wszelkich procedur radioterapeutycznych od techniki konformalnej 3D, poprzez techniki wysokospecjalistyczne- radioterapię wiązką z modulacją intensywności dawki (IMRT), terapię łukową (VMAT) oraz radioterapię stereotaktyczną. Zakład Radioterapii wyposażony jest także w unikalny, jedyny w Województwie Lubelskim, akcelerator Mobetron przeznaczony do radioterapii śródoperacyjnej.

W naszym Zakładzie Radioterapii jesteśmy w stanie przeprowadzić planowanie i leczenie pacjentów z różnymi lokalizacjami choroby nowotworowej. W kręgu naszych zainteresowań znajdują się między innymi nowotwory przewodu pokarmowego, gruczołu piersiowego, gruczołu krokowego, płuca, skóry, nowotwory układu rozrodczego, hematologiczne, guzy ośrodkowego układu nerwowego, przerzutowe zmiany wewnątrz- i pozaczaszkowe.

Kwalifikacja pacjentów do leczenia:

- codziennie w Poradni Onkologicznej w Gabinecie Radioterapii (gab. 8 i 9, ul. Radziwiłłowska 13), w godzinach 8.00-14.30

- przyjęcie odbywa się na podstawie skierowania do Zakładu Radioterapii.

 

Uprzejmie prosimy o przygotowanie kart informacyjnych z dotychczasowego przebiegu leczenia onkologicznego oraz aktualnych badań obrazowych nagranych na płyty CD.

Czas oczekiwania na wizytę oraz rozpoczęcie napromieniania jest bardzo krótki (do kilku dni). Podczas pierwszej wizyty w Zakładzie Radioterapii lekarz specjalista radioterapii onkologicznej zapoznaje się z dokumentacją, bada chorego, przeprowadza kwalifikację do napromieniania oraz udziela informacji na temat wskazań do leczenia, czasu trwania terapii, przekazuje zalecenia oraz opisuje możliwe działania niepożądane. Plan radioterapii przygotowywany jest na podstawie tomografii komputerowej wykonywanej na miejscu, zazwyczaj bezpośrednio po wizycie w Gabinecie Radioterapii.

Większość pacjentów leczona jest w trybie ambulatoryjnym. Posiadamy 23 miejsca z pełnym wyżywieniem w świeżo wyremontowanym hotelu, znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie z Zakładem Radioterapii, dla pacjentów, którzy ze względu na odległość od miejsca zamieszkania potrzebują zakwaterowania. Pobyt w hotelu jest bezpłatny, koszty refunduje NFZ. Dla chorych wymagających hospitalizacji dysponujemy obecnie kilkoma miejscami w Klinice Chirurgii Onkologicznej.

 

Artykuły - pozostałe
Program przebudowy i rozbudowy SPSK Nr 1 rozpoczął się ponad dwa lata temu od realizacji nowego obiektu u zbiegu ul. 3-go Maja i Radziwiłłowskiej . 11 lutego br. przeniesiona do nowej siedziby z ulicy Staszica Klinika Chirurgii Onkologicznej przyjęła
Po przerwie spowodowanej wstrzymaniem realizacji programu z powodu pandemii COVID-19, ponownie zapraszamy do korzystania z bezpłatnych badań w ramach OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH "Diagnostyka tętniaków aorty brzusznej". program
Witamy na nowej stronie internetowej SPSK 1! 26 lutego rozpoczynamy przenoszenie strony Szpitala na właściwy, docelowy serwer oraz wygaszamy jej starą wersję. Obecnie trwają prace techniczne, które mogą utrudniać czasowe korzystanie z serwisu - za co
Aktualizacja: 24 Maj 2022 | Autor: Anna Guzowska