JEDNOSTKI MEDYCZNE

Komunikat: ważne zmiany w organizacji pracy Izby Przyjęć Ogólnej przy ul. Staszica 16

 

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od 1. czerwca 2023 r. następuje zmiana organizacji pracy Izby Przyjęć Ogólnej SPSK Nr 1 w Lublinie (IPO), polegająca na zlikwidowaniu pionu lekarza dyżurnego. Oznacza to, że konsultacje lekarskie, w ramach tej Izby Przyjęć, będą świadczone przez lekarzy pracujących w oddziałach szpitalnych, każdorazowo wzywanych do konkretnego pacjenta przez personel pielęgniarski przeprowadzający triaż (tzw. segregację medyczną), uwzględniający nadanie pacjentom właściwego priorytetu i określenie zakresu niezbędnej, pierwszej konsultacji lekarskiej.

Wprowadzony system organizacji przyjęć w IPO jest zgodny z wymaganiami obowiązującego prawa i umowy z NFZ, może jednak powodować dłuższy niż do tej pory czas oczekiwania na konsultację lekarską.

Ponadto przypominamy pacjentom i pacjentkom, że zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia pn. "Dobre Praktyki Postępowania w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych i w Izbach Przyjęć", jednostki te udzielają świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.”

Oznacza to, iż w Izbie Przyjęć SPSK Nr 1 pacjent nie uzyska:

  • recepty („bo lek mi się kończy, a nie miałem czasu iść do lekarza”),
  • zwolnienia lekarskiego („bo w mojej przychodni są kolejki”),
  • porady w przypadku stanów niezagrażających życiu!


Pacjenci niespełniający kryterium dedykowanej opieki w  Izbie Przyjęć (którzy nie znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego), powinni zgłosić się do właściwego lekarza POZ lub punktu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

 

Najbliższe lokalizacje nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - ul. Mieczysława Biernackiego 9

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - ul. Aleja Kraśnicka 100
 
Od 1. lipca 2023 r. również wszystkie Szpitalne Oddziały Ratunkowe są zobowiązane do zorganizowania punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
Artykuły - pozostałe
Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Białaczki , które działa w ramach Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku USK Nr 1 , wzięło udział w III edycji DOTACJI Fundacji DKMS, realizowanych w ramach Programu Rozwoju Polskiej Transplantologii i
Klinika Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej USK1 to jedyny ośrodek w makroregionie, który specjalizuje się w okulistyce dziecięcej. Z radością informujemy, że jednostka kierowana przez Prof. Roberta Rejdaka otrzymała z dodatkowego rozdania darów od
14. czerwca odbyło się uroczyste zakończenie Programu Wieloletniego pn. "Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie" oraz oficjalne otwarcie najnowszego budynku USK 1 ,
Aktualizacja: 05 Czerwiec 2023 | Autor: Anna Guzowska