JEDNOSTKI MEDYCZNE

Grant Fundacji Fulbrighta dla Kliniki Okulistyki Ogólnej SPSK1 i Profesora Marco Zarbina

 

Prestiżowe stypendium przyznawane jest najlepszym ośrodkom badawczym i uczonym. Dzięki niemu możliwa będzie jeszcze intensywniejsza współpraca naszej Kliniki z wybitnym uczonym z Rutgers University. Kontynuowane będą wspólne działania w kluczowych obszarach, dotyczących telemedycznej diagnostyki schorzeń siatkówki oka, cukrzycowego obrzęku plamki, retinopatii wcześniaczej, traumatologii, a także badań genetycznych i terapii genowych.

Profesor Robert Rejdak, Kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej SPSK1 przyznaje, że to szczególne wyróżnienie, ponieważ po raz pierwszy taki grant otrzymuje polskie środowisko okulistyczne. Wkrótce naszą klinikę odwiedzi grupa amerykańskich specjalistów, rekomendowanych przez prof. Marco Zarbina, z którymi zostanie ustalony precyzyjny program wspólnych działań we wszystkich obszarach objętych grantem.

Gratulujemy!

Informacje na ten temat:

liderzyinnowacyjności.pl

Kurier Lubelski 12.03.2019

Artykuły - pozostałe
Nowy budynek Szpitala przy ul. Radziwiłłowskiej 13 został już oddany do użytku, 11 lutego przyjęto w nim pierwszych pacjentów. Powstało tu centrum kompleksowego leczenia chorób nowotworowych, na które składają się: przeniesiona z ulicy Staszica
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację następujących projektów: „Doposażenie jednostek klinicznych, zajmujących się leczeniem i diagnostyką chorób układu oddechowego, kostno-stawowo-mięśniowego
Lubelska Akcja Charytatywna „Znani, a nieznani” to ponad 100-osobowa grupa skupiająca w swych szeregach powszechnie znanych i szanowanych przedstawicieli świata nauki, kultury, mediów oraz popularnych i lubianych artystów, którzy tworzą spektakle
Aktualizacja: 13 Marzec 2019 | Autor: Anna Guzowska