JEDNOSTKI MEDYCZNE

Zaproszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych w zakresie dostawy systemu znakowania oraz identyfikacji badań pacjenta dla potrzeb Pracowni Patomorfologii