JEDNOSTKI MEDYCZNE

Zaproszenie do składania ofert w celu rozeznania ryknu - System bezpieczeństwa w obrębie ruchu LAN i WAN

 

Numer postępowania
IT-2311-65-23

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie przy ul. Staszica 16 w ramach prowadzonego rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej.
 

          Przedmiotem szacowanej wartości zamówienia jest stworzenie infrastruktury bezpieczeństwa zapewniającej zwiększenie poziomu detekcji zagrożeń w obrębie sieci LAN i WAN. Ponadto w obrębie danego systemu musi istnieć funkcja zdefiniowania Sewera pocztowego który pozwoli na szczegółową analizę ruchu SMTP oraz wykrywania zagrożeń związanych z zainfekowanymi plikami lub spoofingiem. W związku z dużą liczbą użytkowników znajdujących się w organizacji szpitalnej konieczna jest stworzenie struktury AAA (Authentication, Authorization, Accounting) pozwalającej na kontrolę dostępów do sieci komputerowej organizacji jak i zapewniającej centralizację uwierzytelnienia z wykorzystaniem mechanizmów 2FA. Konieczne jest aby dane związane z powyższymi założeniami trafiały na centralne repozytorium logów umożliwiające ich analizę wraz z generowaniem raportów związanych z naruszeniem zasad bezpieczeństwa jak i przepływem ruchu sieciowego.