JEDNOSTKI MEDYCZNE

Zaproszenie do składania ofert - Oprogramowanie i Urządzenia komputerowe

 

Numer postępowania
IT-2311-64-23

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie przy ul. Staszica 16 w ramach prowadzonego rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę oprogramowania oraz urządzeń komputerowych w ramach projektu: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (e-usługi POZ)”