JEDNOSTKI MEDYCZNE

IO-2214-VIII-2016 - Konkurs ofert na oddanie w najem 1m2 powierzchni holu w budynku przy ul. Staszica 11 z przeznaczeniem na zainstalowanie samoobsługowej maszyny drukującej