JEDNOSTKI MEDYCZNE

AKTUALNE OFERTY PRACY

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE
ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
(Dz.U. z 2022 r., poz. 633 z późn.zm.)

ogłasza konkurs ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie:

Zadanie 1. Udzielania przez lekarzy specjalistów całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie – zgodnie z harmonogramem.

Zadanie 2. Udzielania przez lekarzy specjalistów świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej polegających na opisywaniu badań rezonansu magnetycznego w Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie – zgodnie z harmonogramem.

Zadanie 3. Udzielania przez lekarzy specjalistów świadczeń zdrowotnych z zakresu fizyki medycznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie– zgodnie z harmonogramem.

Szczegóły (link do ogłoszenia)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

ogłasza nabór na stanowisko:

 

SPECJALISTA DS. KADR

 

Główne Obowiązki:

- czynny udział w procesie zatrudniana pracownika, rozwiązania stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych,

- prowadzenie i zakładanie akt osobowych pracowników,

- prowadzenie dokumentacji związanej z umowami cywilnoprawnymi,

- monitorowanie terminów umów czasowych, badań lekarskich i szkoleń BHP,

- ewidencja i rozliczanie czasu pracy (urlopy, zwolnienia lekarskie oraz inne absencje),

- zgłaszanie oraz wyrejestrowywanie pracowników i zleceniobiorców do ZUS,

- prowadzenie i aktualizacja danych w programie kadrowym,

- przygotowanie raportów na potrzeby zarządu.

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe (w tym licencjat),

- minimum 3 letnie doświadczenie w pracy w dziale kadr,

- znajomość programów Microsoft Office, Płatnik, Excel,

- znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – umiejętność interpretacji przepisów,

- umiejętność przygotowywania pism, a także planowania i organizacji pracy,

- inicjatywa i zaangażowanie,

- umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Sposoby składania dokumentów:

 • listownie na adres:

SPSK Nr 1 w Lublinie

ul. Staszica 16

20-081 Lublin

 • osobiście w kancelarii Szpitala przy ul. Staszica 16 pok. nr 8
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@spsk1.lublin.pl

Oferty należy składać do 07.08.2022 r

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

ogłasza nabór na stanowisko:

 

Inspektor ds. sanitarnych

do Działu Techniczno – Eksploatacyjnego

 

Główne obowiązki:

- koordynowanie prac konserwacyjnych w zakresie instalacji sanitarnych i  urządzeń sanitarnych,

- współpraca w projektach związanych z modernizacją oraz przy planowaniu  przeglądów i remontów,

- nadzór nad eksploatacją instalacji: tlenu medycznego, próżni, sprężonego powietrza medycznego, podtlenku azotu oraz poprawnością funkcjonowania rozprężalni tlenu medycznego, podtlenku azotu w SPSK Nr 1,

- analiza pracy i awarii wszelkich urządzeń sanitarnych,

- rozliczanie dostaw energii cieplnej, gazu, wody, ścieków, tlenu ciekłego, podtlenku azotu, dwutlenku węgla, tlenu butlowego,

- nadzór nad eksploatacją instalacji: tlenu medycznego, próżni, sprężonego powietrza medycznego, podtlenku azotu oraz poprawnością funkcjonowania rozprężalni tlenu medycznego, podtlenku azotu w SPSK Nr 1.

- przeprowadzanie postępowań o zamówieniach publicznych oraz sporządzanie odpowiedniej dokumentacji z postępowania o zamówieniu publicznym.

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe techniczne,

- uprawnienia SEP,

- wiedza z zakresu prac sanitarnych, eksploatacji maszyn,

- obsługa komputera Excel, Word,

- wysokie umiejętności organizacyjne i komunikacyjne,

- doświadczenie zawodowe: mile widziane minimum dwuletnie doświadczenie w pracy zawodowej.

 

Zapewniamy miłą atmosferę pracy i duże możliwości rozwoju zawodowego.

 

Sposoby składania dokumentów (do 30.07.22):

 • listownie na adres:

SPSK Nr 1 w Lublinie

ul. Staszica 16

20-081 Lublin

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

ogłasza nabór na stanowisko:

 

Inspektor ds. elektrycznych

do Działu Techniczno – Eksploatacyjnego

 

Główne obowiązki:

- koordynowanie prac konserwacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych, urządzeń elektrycznych,

- współpraca w projektach związanych z modernizacją oraz przy planowaniu inspekcji, przeglądów i remontów,

- nadzór merytoryczny nad pracami oraz eksploatacją wszelkich urządzeń elektroenergetycznych,

- analiza pracy i awarii wszelkich urządzeń elektroenergetycznych.

 

Wymagania:

- wykształcenie minimum średnie elektryczne,

- uprawnienia SEP,

- wiedza z zakresu prac elektrycznych, eksploatacji maszyn i urządzeń  produkcyjnych,

- umiejętność czytania schematów elektrycznych,

- wysokie umiejętności organizacyjne i komunikacyjne,

- doświadczenie zawodowe: mile widziane minimum trzyletnie doświadczenie w pracy zawodowej.

 

Zapewniamy miłą atmosferę pracy i duże możliwości rozwoju zawodowego.

 

Sposoby składania dokumentów:

 • listownie na adres:

SPSK Nr 1 w Lublinie

ul. Staszica 16

20-081 Lublin

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

ogłasza nabór na stanowisko:

 

psycholog / psychoterapeuta

(do pracy z młodzieżą)

 

Główne obowiązki:

- diagnoza i terapia młodzieży z zaburzeniami psychicznymi

- praca terapeutyczna z rodzinami pacjentów

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe magisterskie

- mile widziany ukończony (lub w trakcie realizacji) kurs psychoterapeutyczny lub kurs psychologii klinicznej

- wysokie umiejętności organizacyjne i komunikacyjne, kreatywność

- doświadczenie zawodowe: mile widziany minimum rok doświadczenia w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi

 

Praca w godzinach popołudniowych. Możliwe zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

Zapewniamy miłą atmosferę pracy i duże możliwości rozwoju zawodowego.

 

Sposoby składania dokumentów:

 • listownie na adres:

SPSK Nr 1 w Lublinie

ul. Staszica 16

20-081 Lublin

                                                                        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Zadanie 1. Udzielania przez lekarzy specjalistów całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Noworodków  Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w  Lublinie  - zgodnie z harmonogramem.

Zadanie 2. Udzielania przez lekarzy specjalistów całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii w Pionie Ginekologiczno-Położniczym Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie (tj. Oddziale Położnictwa i Patologii Ciąży, Oddziale Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Izbie Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej, Poradni Ginekologiczno-Położniczej Lublinie)  - zgodnie z harmonogramem.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

ogłasza nabór na stanowisko:

zastępca Kierownika Działu Aparatury Medycznej / PO Kierownika Działu Aparatury Medycznej

 

Główne Obowiązki:

 • Organizacja pracy podległego zespołu pracowników
 • Wyznaczanie zadań podległym pracownikom i kontrola ich realizacji
 • Wsparcie merytoryczne w zakresie bieżącej pracy Działu Aparatury Medycznej
 • Szacowanie wartości zakupów, serwisu, przeglądów i napraw aparatury medycznej,
 • Udział w przygotowaniu dokumentacji do postępowań  przetargowych na zakup sprzętu i aparatury medycznej (zagadnienia merytoryczne)
 • Nadzór nad prawidłową eksploatacją sprzętu i  aparatury medycznej,
 • Organizacja i nadzór nad usuwaniem usterek i awarii sprzętu i aparatury medycznej
 • Nadzór i kontrola nad terminowym przeprowadzaniem przeglądów sprzętu i aparatury medycznej
 • Organizacja i nadzór postępowań przetargowych dotyczących sprzętu i aparatury medycznej
 • Opiniowanie, przygotowanie umów, zleceń z firmami zewnętrznymi, dotyczących sprzętu i aparatury medycznej

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub policealne kierunkowe lub inne potwierdzające znajomość branżową – aparatura medyczna -preferowane kierunkowe (inżynieria biomedyczna)
 • wysokie umiejętności organizacyjne,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy związanej z aparaturą medyczną w tym co najmniej roczne na stanowisku kierowniczym w dziale aparatury medycznej/dziale odpowiadającym za zarządzanie aparaturą medyczną w podmiocie leczniczym
 • znajomość zagadnień dotyczących użytkowania, zarządzania i serwisowania sprzętu i aparatury medycznej,
 • umiejętność sporządzania specyfikacji technicznych sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb przeprowadzania postępowań przetargowych
 • zaangażowanie i rzetelność

Mile widziane:

 • doświadczenie z zakresu konserwacji i przeglądów aparatury medycznej
 • doświadczenie w naprawach aparatury i sprzętu medycznego

Sposoby składania dokumentów:

 • listownie na adres:

SPSK Nr 1 w Lublinie

ul. Staszica 16

20-081 Lublin

 • osobiście w kancelarii Szpitala przy ul. Staszica 16 pok. nr 8
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@spsk1.lublin.pl

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Udzielania przez lekarzy specjalistów, całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie.
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs ofert na udzielanie przez lekarzy specjalistów całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii w Pionie Ginekologiczno-Położniczym Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie (tj. Oddziale Położnictwa i Patologii Ciąży, Oddziale Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Izbie Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej, Poradni Ginekologiczno-Położniczej).
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konkurs ofert: na na udzielanie przez lekarzy specjalistów całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii  w Pionie Ginekologiczno-Położniczym  Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie (tj. Oddziale Położnictwa i Patologii Ciąży, Oddziale Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Izbie Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej, Poradni Ginekologiczno-Położniczej). - link do ogłoszenia

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Konkurs ofert: na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w SPSK Nr 1
w  Lublinie - link do ogłoszenia

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Konkurs ofert: na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w Oddziale Noworodków w SPSK Nr 1
w  Lublini - link do ogłoszenia

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: diagnostyki obrazowej - link do ogłoszenia

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------