JEDNOSTKI MEDYCZNE

AKTUALNE OFERTY PRACY

 

 

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

(Dz.U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert

KO/9/2023

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

Udzielania przez lekarzy specjalistów całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Noworodków Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie - zgodnie z harmonogramem.

Link do szczegółów ogłoszenia


----------------------------------------------------------------

 

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

(Dz.U. z 2023 r., poz. 991 z późn.zm.)

ogłasza konkurs ofert

KO/8/2023

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

Udzielania przez lekarzy specjalistów, całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie traumatologii oraz dokonywanie weryfikacji prawidłowego kodowania świadczeń do Narodowego Funduszu Zdrowia w Oddziale Traumatologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie.

Link do szczegółów ogłoszenia


----------------------------------------------------------------

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

(Dz.U. z 2023 r., poz. 991 z późn.zm.)

ogłasza konkurs ofert

KO/7/2023

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

Udzielania przez lekarzy specjalistów, całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów endoskopowych w oddziałach zabiegowych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie.

Link do szczegółów ogłoszenia

-----------------------------------------------------------------

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

(Dz.U. z 2023 r., poz. 991 z późn.zm.)

ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

KO/ 6 /2023

w zakresie:

Udzielania przez lekarzy specjalistów świadczeń zdrowotnych polegających na implantacji i usuwaniu portów dożylnych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie
– zgodnie z harmonogramem.


 Link do szczegółów ogłoszenia

-----------------------------------------------------------------

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

(Dz.U. z 2023 r., poz. 991 z późn.zm.)

ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

KO/4/2023

w zakresie:

 

Zadanie 1. Udzielania przez lekarzy specjalistów świadczeń zdrowotnych polegających na leczeniu operacyjnym z zakresu urologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie – zgodnie z harmonogramem.

Zadanie 2. Udzielania przez lekarzy specjalistów świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji reumatologicznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie – zgodnie z harmonogramem.

Zadanie 3. Udzielania przez lekarzy specjalistów świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji nefrologicznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie – zgodnie z harmonogramem

 

Link do szczegółów ogłoszenia

 

-------------------------------------------------------------------

 

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

(Dz.U. z 2023 r., poz. 991 z późn.zm.)

ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

KO/3/2023

w zakresie:

Udzielania przez lekarzy specjalistów świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej polegających na opisywaniu badań rezonansu magnetycznego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie – zgodnie z harmonogramem.

Link do szczegółów ogłoszenia

 

-------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko

 

Położnej Oddziałowej Bloku Operacyjnego Pionu Ginekologiczno - Położniczego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

 

Dyrektor  lek. med. Beata Gawelska

 

adres podmiotu leczniczego : Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr1 ul. Stanisława Staszica 16,   20-081 Lublin

 

w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

Położnej Oddziałowej Bloku Operacyjnego Pionu Ginekologiczno - Położniczego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

 

Link do ogłoszenia


-------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko

 

Pielęgniarki Oddziałowej Centralnego Bloku Operacyjnego / Bloku Operacyjnego Oddziałów zlokalizowanych przy Alei Solidarności 8 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

 

Dyrektor  lek. med. Beata Gawelska

 

adres podmiotu leczniczego : Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr1 ul. Stanisława Staszica 16,   20-081 Lublin

 

w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej Centralnego Bloku Operacyjnego / Bloku Operacyjnego Oddziałów zlokalizowanych przy Alei Solidarności 8 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

 

Link do ogłoszenia


-------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko

 

Położnej Oddziałowej Oddziału Położnictwa i Patologii Ciąży oraz Izby Przyjęć Ginekologiczno – Położniczej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

 

Dyrektor  lek. med. Beata Gawelska

 

adres podmiotu leczniczego : Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr1 ul. Stanisława Staszica 16,   20-081 Lublin

 

w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

Położnej Oddziałowej Oddziału Położnictwa i Patologii Ciąży oraz Izby Przyjęć Ginekologiczno – Położniczej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

 

Link do ogłoszenia


-------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko

 

Pielęgniarki Oddziałowej w Przyklinicznej Przychodni Specjalistycznej oraz Zespole Poradni Specjalistycznych i POZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

 

Dyrektor  lek. med. Beata Gawelska

 

adres podmiotu leczniczego : Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr1 ul. Stanisława Staszica 16,   20-081 Lublin

 

w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej w Przyklinicznej Przychodni Specjalistycznej oraz Zespole Poradni Specjalistycznych i POZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

 

Link do ogłoszenia


-------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko

 

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Traumatologii

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

 

Dyrektor  lek. med. Beata Gawelska

 

adres podmiotu leczniczego : Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr1 ul. Stanisława Staszica 16,    20-081 Lublin

 

w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Traumatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

Link do ogłoszenia

 

-------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko

 

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych, Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Diabetologii, Endokrynologii i Geriatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

 

Dyrektor  lek. med. Beata Gawelska

 

adres podmiotu leczniczego : Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 ul. Stanisława Staszica 16,    20-081 Lublin

 

w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału  Chorób Wewnętrznych, Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Diabetologii, Endokrynologii i Geriatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

Link do ogłoszenia


-------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko

 

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Zakaźnych i Hepatologii

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

 

Dyrektor  lek. med. Beata Gawelska

 

adres podmiotu leczniczego : Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr1  ul. Stanisława Staszica 16,  20-081 Lublin

 

w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału  Chorób Zakaźnych i Hepatologii

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

Link do ogłoszenia-------------------------------------------------------------------
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

ogłasza nabór na stanowisko:

psycholog / psychoterapeuta

(do pracy z dziećmi i młodzieżą)

 

Główne obowiązki:

- diagnoza i terapia młodzieży z zaburzeniami psychicznymi,

- praca terapeutyczna z rodzinami pacjentów.

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe magisterskie,

- tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży,

- mile widziane ukończone (lub w trakcie realizacji) szkolenie w zakresie specjalizacji psychoterapii dzieci i młodzieży lub kurs psychoterapeutyczny, kurs psychologii klinicznej,

- wysokie umiejętności organizacyjne i komunikacyjne, kreatywność,

- doświadczenie zawodowe: mile widziany minimum rok doświadczenia w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi

 

Praca zmianowa; możliwe zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

Zapewniamy miłą atmosferę pracy i duże możliwości rozwoju zawodowego.

Sposoby składania dokumentów:

  • listownie na adres:

SPSK Nr 1 w Lublinie

ul. Staszica 16

20-081 Lublin

 

Oferty należy składać do 31.10.2023 r

 

 

Informujemy o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
a także o przeprowadzaniu procedury uzyskania informacji, czy dane osoby kandydującej są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

 

-------------------------------------------------------------------

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

ogłasza nabór na stanowisko:

 

psychoterapeuta

 

Główne obowiązki:

- prowadzi terapię osób uzależnionych, z zaburzeniami osobowości, chorobami psychicznymi, fobiami, nerwicami,

- pomaga rozwiązywać problemy za pomocą różnorodnych metod i technik psychoterapeutycznych,

- praca terapeutyczna z rodzinami pacjentów.

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe magisterskie,

- certyfikat psychoterapeuty,

- osoba ubiegająca się o uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty musi posiadać status osoby uczestniczącej co najmniej dwa lata w podyplomowym szkoleniu w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych,

- wysokie umiejętności organizacyjne i komunikacyjne, kreatywność,

- mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Praca zmianowa; możliwe zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

Zapewniamy miłą atmosferę pracy i duże możliwości rozwoju zawodowego.

Sposoby składania dokumentów:

  • listownie na adres:

SPSK Nr 1 w Lublinie

ul. Staszica 16

20-081 Lublin

 

Oferty należy składać do 31.10.2023 r

 

 

Informujemy o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
a także o przeprowadzaniu procedury uzyskania informacji, czy dane osoby kandydującej są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

 

-----------------------------------------------------------------------

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

ogłasza nabór na stanowisko:

 

psycholog kliniczny  

 

Główne obowiązki:

- przeprowadzanie różnorodnych form terapii, w tym indywidualnej, grupowej lub rodzinnej,

- organizowanie wywiadów diagnostycznych, stosowanie testów psychologicznych, analizowanie historii pacjenta,

- tworzenie i realizowanie planów terapeutycznych,

- edukacja pacjentów i ich rodzin w zakresie zdrowia psychicznego.

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe psychologiczne,

- studia podyplomowe ze specjalizacji klinicznej lub w trakcie szkolenia w tym zakresie,

- wysokie umiejętności organizacyjne i komunikacyjne, kreatywność,

- mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Praca zmianowa; możliwe zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

Zapewniamy miłą atmosferę pracy i duże możliwości rozwoju zawodowego.

 

Sposoby składania dokumentów:

  • listownie na adres:

SPSK Nr 1 w Lublinie

ul. Staszica 16

20-081 Lublin

 

 

Oferty należy składać do 31.10.2023 r

 

 

 

Informujemy o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
a także o przeprowadzaniu procedury uzyskania informacji, czy dane osoby kandydującej są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

--------------------------------------------------

Lublin, dnia 17 sierpnia 2023 r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

(Dz.U. z 2023 r., poz. 991 z późn.zm.)

ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

KO/2/2023

w zakresie:

Udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej, polegających na opisywaniu badań CT i MRI, wykonywaniu i opisywaniu badań USG oraz udzielenia świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć Ogólnych, na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie, a także świadczenia usług z zakresu zarządzania Izbą Przyjęć Ogólną.

Link do ogłoszenia
-------------------------------------------------------

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

ogłasza nabór na stanowisko:

 

Specjalista/ Inspektor nadzoru inwestorskiego

 

Główne Obowiązki:

- udział w opracowywaniu odpowiednich procedur działu, niezbędnych z punktu widzenia funkcjonowania działu i komórek organizacyjnych, dla których wymagane jest współdziałanie dla prawidłowego funkcjonowania,

- opiniowanie wniosków inwestycyjnych i dotyczących robót budowlanych,

- opracowywanie dokumentacji przetargowej, uczestnictwo w komisjach przetargowych,

- sporządzanie planów i harmonogramów zadań inwestycyjnych,

- opracowywanie raportów i sprawozdań, niezbędnych analiz i opinii,

- udział w przeprowadzaniu postępowań w celu wyłonienia wykonawców robót budowlanych i dostaw,

- udział w przeprowadzaniu postępowań przetargowych na realizację zadań inwestycyjnych, koordynowanie, nadzór i odbiór tych prac,

- weryfikacja zasadności i poprawności rachunków, faktur i kosztorysów, w tym zgodności
z umowami i zleceniami,

- nadzór i kontrola nad realizacją warunków gwarancyjnych wynikających z zawartych umów, uczestniczenie w przeglądach, sporządzanie protokołów z przeglądów, opracowywanie rekomendacji w przedmiocie zwolnienia kaucji gwarancyjnych,

- weryfikacja ofert składanych przez oferentów, w przedmiocie związanym z pełnionymi obowiązkami oraz pisemne przedkładanie rekomendacji w tym przedmiocie przełożonemu,

- wdrażanie, stosowanie i gromadzenie informacji dotyczących rozwiązań mających na celu obniżanie kosztów w SPSK1

- opracowywanie dokumentacji dla jednostek nadzorczych i audytujących, nadzór i kontrola nad prowadzeniem i tworzeniem takiej dokumentacji, zapewnienie prowadzenia takiej dokumentacji,

- opracowywanie stosownych wniosków do organów, instytucji w związku z realizacją zakresu obowiązków,

- pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, dopilnowanie realizacji robót i ich jakości zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, warunkami umowy, obowiązującymi przepisami oraz SWZ,

- w zależności od przyjętego trybu realizacji robót i warunków umownych, protokolarne przekazanie wykonawcy i uczestniczenie w komisyjnym przekazywaniu terenu budowy,

- potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy,

- potwierdzanie na dokumentach odbiorowych i rozliczeniowych wykonanie robót zgodnie
 z warunkami umowy z Wykonawcą oraz SWZ,

- ocena i odbiór dokumentacji technicznej przygotowywanej przez podmioty zewnętrzne, dla inwestycji objętej nadzorem inwestorskim,

- udział w odbiorach oraz kontrolach prowadzonych przez uprawnione organy w związku
 z realizacją nadzorowanej inwestycji,

- określanie niezbędnych środków finansowych na realizację robót, kontrola ich wykorzystania, przestrzeganie dyscypliny budżetowej jednostki.

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe techniczne,

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- odpowiednie umiejętności poparte doświadczeniem praktycznym,

- znajomość przepisów prawa budowlanego,

 

Sposoby składania dokumentów:

  • listownie na adres:

SPSK Nr 1 w Lublinie

ul. Staszica 16

20-081 Lublin

  • osobiście w kancelarii Szpitala przy ul. Staszica 16 pok. nr 8
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@spsk1.lublin.pl

 

Oferty należy składać do 31.08.2023 r

 

 

 

 

-------------------------------------------------------            
Lublin, dnia 14 czerwca 2023 r.

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

(Dz.U. z 2022 r., poz. 633 z późn.zm.)

ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

KO/1/2023

w zakresie:
 

Zadanie 1. Udzielania przez lekarzy specjalistów świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej polegających na opisywaniu badań rezonansu magnetycznego w Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie.

 

Zadanie 2. Udzielania przez lekarzy specjalistów świadczeń zdrowotnych z zakresu konsultacji neurochirurgicznych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie.

Link do ogłoszenia

------------------------------------------------------- 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie

na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022r., poz. 633 z późn.zm.)  

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

Zadanie 1. Udzielania przez lekarzy specjalistów, całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie.

Zadanie 2. Udzielania przez lekarzy specjalistów świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii w ramach lecznictwa ambulatoryjnego w Poradni Ginekologicznej z Ośrodkiem Diagnostyki Onkologicznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie.

Link do ogłoszenia

------------------------------------------------------- 

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie

na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

(Dz.U. z 2022r., poz. 633 z późn.zm.)

 

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

 

Zadanie 1 - Udzielania przez lekarzy specjalistów całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie - zgodnie z harmonogramem.

Zadanie 2 - Udzielania przez lekarzy specjalistów całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie.

Link do ogłoszenia

------------------------------------------------------- 

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko

 

Położnej / Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Noworodków

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

adres podmiotu leczniczego : ul. Stanisława Staszica 16, 20-081 Lublin

Link do ogłoszenia

------------------------------------------------------- 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko

 

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

adres podmiotu leczniczego : ul. Stanisława Staszica 16, 20-081 Lublin

Link do ogłoszenia

------------------------------------------------------- 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

ogłasza nabór na stanowisko:

-------------------------------------------------------

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE
ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
(Dz.U. z 2022 r., poz. 633 z późn.zm.)

ogłasza konkurs ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie:

Zadanie 1. Udzielania przez lekarzy specjalistów całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie – zgodnie z harmonogramem.

Zadanie 2. Udzielania przez lekarzy specjalistów świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej polegających na opisywaniu badań rezonansu magnetycznego w Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie – zgodnie z harmonogramem.

Zadanie 3. Udzielania przez lekarzy specjalistów świadczeń zdrowotnych z zakresu fizyki medycznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie– zgodnie z harmonogramem.

Szczegóły (link do ogłoszenia)

------------------------------------------------------- 

 

 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Zadanie 1. Udzielania przez lekarzy specjalistów całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Noworodków  Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w  Lublinie  - zgodnie z harmonogramem.

Zadanie 2. Udzielania przez lekarzy specjalistów całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii w Pionie Ginekologiczno-Położniczym Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie (tj. Oddziale Położnictwa i Patologii Ciąży, Oddziale Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Izbie Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej, Poradni Ginekologiczno-Położniczej Lublinie)  - zgodnie z harmonogramem.

 

------------------------------------------------------- 

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Udzielania przez lekarzy specjalistów, całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie.
 

------------------------------------------------------- 

Konkurs ofert na udzielanie przez lekarzy specjalistów całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii w Pionie Ginekologiczno-Położniczym Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie (tj. Oddziale Położnictwa i Patologii Ciąży, Oddziale Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Izbie Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej, Poradni Ginekologiczno-Położniczej).
 

-------------------------------------------------------

 

Konkurs ofert: na na udzielanie przez lekarzy specjalistów całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii  w Pionie Ginekologiczno-Położniczym  Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie (tj. Oddziale Położnictwa i Patologii Ciąży, Oddziale Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Izbie Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej, Poradni Ginekologiczno-Położniczej). - link do ogłoszenia

 

------------------------------------------------------- 

 

 

 

Konkurs ofert: na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w SPSK Nr 1
w  Lublinie - link do ogłoszenia

 

------------------------------------------------------- 

 

 

 

Konkurs ofert: na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w Oddziale Noworodków w SPSK Nr 1
w  Lublini - link do ogłoszenia

 

------------------------------------------------------- 

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: diagnostyki obrazowej - link do ogłoszenia

 

-------------------------------------------------------