JEDNOSTKI MEDYCZNE

AKTUALNE OFERTY PRACY

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

ogłasza nabór na stanowisko DIETETYKA

w Dziale Żywienia SPSK 1

 

 

Główne obowiązki:

 

 • układanie jadłospisów dekadowych z podziałem na poszczególne posiłki i diety;

 • nadzorowanie nad prawidłową realizacją jadłospisów;

 • planowanie i kontrola kaloryczności posiłków;

 • opracowywanie diet indywidualnych na zlecenie oddziału;

 • udzielanie porad dietetycznych;

 • prowadzenie dokumentacji i zapisów wynikających z Planu HACCP.

 

 

Wymagania niezbędne - wykształcenie:

 • wykształcenie wyższe / licencjat - kierunek "Dietetyka"

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (w godz. 7:30 - 15:05)
 • możliwość rozwoju oraz zdobywania nowych doświadczeń
 • czas pracy: 7,35 h oraz dyżury wg. ustalonego harmonogramu w weekendy i święta

 

Składanie dokumentów aplikacyjnych: 

 

- listownie na adres:

SPSK Nr 1 w Lublinie

ul. Staszica 16

20-081 Lublin

z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisku "dietetyk"

 

- osobiście w kancelarii Szpitala przy ul. Staszica 16 pok. nr 8

- drogą elektroniczną na adres e-mail: naczelna@spsk1.lublin.pl

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs ofert na udzielanie przez lekarzy specjalistów całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii w Pionie Ginekologiczno-Położniczym Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie (tj. Oddziale Położnictwa i Patologii Ciąży, Oddziale Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Izbie Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej, Poradni Ginekologiczno-Położniczej).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konkurs ofert: na na udzielanie przez lekarzy specjalistów całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii  w Pionie Ginekologiczno-Położniczym  Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie (tj. Oddziale Położnictwa i Patologii Ciąży, Oddziale Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Izbie Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej, Poradni Ginekologiczno-Położniczej). - link do ogłoszenia

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Konkurs ofert: na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w SPSK Nr 1
w  Lublinie - link do ogłoszenia

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Konkurs ofert: na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w Oddziale Noworodków w SPSK Nr 1
w  Lublini - link do ogłoszenia

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: diagnostyki obrazowej - link do ogłoszenia

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji SPSK nr 1 w Lublinie zatrudni osobę na stanowisko terapeuty zajęciowego.

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy – 1  etat, zatrudnienie w ramach umowy o pracę.

 

Wymagania w stosunku do kandydatów:

 1.  Wykształcenie:

wykształcenie policealne, pomaturalne lub podyplomowe na kierunku terapeuty zajęciowego

 1. Wymagania konieczne:
 1. praktyki zawodowe lub minimum roczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi
 2. Umiejętność pracy w zespole, a także samodzielność w realizacji powierzonych zadań.
 3. Umiejętność sprawnej organizacji pracy, kreatywność, elastyczność w działaniu,
 4. Umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej dostosowanej do stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań pacjentów,
 5. Umiejętności manualne
 6. Życzliwy i uprzejmy kontakt z ludźmi, umiejętność rozwiązywania konfliktów, umiejętność uważnego słuchania, systematyczność, samodzielność, odporność na stres.

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie dokumentacji indywidualnej i zbiorczej obowiązującej w placówce.
 2. Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych zgodnie z rocznym, miesięcznym i tygodniowym planem pracy.
 3. Opracowywanie planów terapeutycznych w uzgodnieniu z zespołem pracującym w I Klinice Psychiatrii
 4. Wykorzystywanie oraz stosowanie w pracy różnych metod i form terapii.
 5. Motywowanie uczestników do aktywności w zajęciach terapeutycznych, utrzymania higieny osobistej i utrzymania porządku na terenie placówki.
 6. Prowadzenie działań zmierzających do integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi
 7. Dbanie o dobrą kondycję psychiczną, bezpieczeństwo i prawidłowe stosunki międzyludzkie wszystkich uczestników.

 Warunki zatrudnienia na stanowisku:

      1. Praca w bezpośrednim kontakcie z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

      2. Informacje i wymogi dotyczące zatrudnienia są zawarte w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dn. 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień - link

 

Składanie ofert listownie na adres: 

SPSK Nr 1 w Lublinie

ul. Staszica 16

20-081 Lublin

z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko terapeuty zajęciowego” lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@spsk1.lublin.pl

                        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds. instalacji i urządzeń elektrycznych

w Dziale Techniczno -Eksploatacyjnym

 

 

Główne obowiązki:

Samodzielne realizowanie zadań w zakresie:

 • sprawowania bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem prac w zakresie instalacji elektrycznych oraz urządzeń elektrycznych;
 • koordynowania i uzgadniania wszelkich czynności związanych z eksploatacją instalacji i urządzeń elektroenergetycznych z pracownikami działu lub inspektorem nadzoru inwestorskiego;
 • opracowywania rocznych i wieloletnich planów remontów oraz konserwacji obiektów;
 • nadzór nad realizacją zadań remontowych, przygotowywanie kosztorysów inwestorskich, dokonywanie odbiorów i rozliczanie zadań remontowych;
 • zlecania i nadzoru nad okresowymi przeglądami obiektów budowlanych oraz prowadzenie centralnego rejestru zleceń;
 • prowadzenia nadzoru  merytorycznego nad pracami zewnętrznych podmiotów gospodarczych;
 • umiejętność weryfikacji dokumentacji projektowej.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze specjalizacji stanowiska;
 • uprawnienia branżowe (minimum świadectwo kwalifikacyjne SEP E i D powyżej
  1 kV);
 • znajomość prawa budowlanego oraz innych przepisów i norm w zakresie stanowiska pracy;
 • znajomość ustawy Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, oraz Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • znajomość pakietu MS Office;
 • dyspozycyjność, samodzielność, rzetelność i zaangażowanie;
 • prawo jazdy kat. B.

 

Wymagania dodatkowe:

uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych mile widziane

 

 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (w przypadku posiadania    uprawnień budowlanych);
 • umiejętność kosztorysowania w programie Norma PRO;
 • znajomość oprogramowania AutoCAD.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • możliwość rozwoju oraz zdobywania nowych doświadczeń;
 • szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 18.05.2021r.

 

Miejsce składania ofert pracy: 

 

- listownie na adres:

SPSK Nr 1 w Lublinie

ul. Staszica 16

20-081 Lublin

z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko specjalista ds. instalacji i urządzeń elektrycznych”

 

- osobiście w kancelarii Szpitala przy ul. Staszica 16 pok. nr 8

- drogą elektroniczną na adres e-mail: jjanczarek@spsk1.lublin.pl

 

 

                                                                       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------