JEDNOSTKI MEDYCZNE

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

 

Numer postępowania
-

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii  wg poniższych zadań:


Zadanie 1. Udzielanie przez lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w  Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie (wszystkie lokalizacje).
 

Zadanie 2. Udzielanie przez lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie (wszystkie lokalizacje) oraz w Szpitalu Tymczasowym, dla którego SPSK Nr 1 jest szpitalem patronackim (wszystkie lokalizacje).