JEDNOSTKI MEDYCZNE

Informacje dla badaczy

 

Zespół ds. Badań Klinicznych:

 

  • adres e-mail: bk@spsk1.lublin.pl
  • tel. 81 53 47 487  (wew. 487)

ul. Staszica 16
20-081 Lublin

(budynek administracji, 1p. pok. 15)
 

  • kontakty do członków zespołu - tutaj
 zdjęcie lekarstw - badania kliniczne

foto / źródło: freepik.com

 

 

Obowiązujące procedury wewnętrzne oraz akty prawne:

Regulamin prowadzenia badań klinicznych w SPSK Nr 1 w Lublinie wraz z załącznikami

Procedura uzyskiwania zgody na udział w badaniu klinicznym

Rozporządzenie MZ w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej z dnia 2 maja 2012 roku, (Dz.U. 2012 poz. 489)

Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2017 poz. 2211)

Kodeks Etyki Lekarskiej

Ustawa o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 160)