Dane kontaktowe członków Zespołu ds. badań klinicznych:

 

dr n. med. Marek Majewski – Przewodniczący Zespołu
e-mail: marek.majewski@umlub.pl
tel. wew. 501, 770. tel. +48 81 53 497 70

dr n. med. Wojciech Legieć – Z-ca Przewodniczącego Zespołu
e-mail: wlegiec@spsk1.lublin.pl
tel. wew. 442  tel. +48 81 53 464 42

dr n. med. Grzegorz Polak
e-mail: g.polak@umlub.pl
tel. wew. 847 tel. +48 81 53 278 47

mgr Magdalena Mazur – Koordynator Zespołu
e-mail: mmazur@spsk1.lublin.pl
tel. wew. 487, tel. +48 81 53 474 87

mgr Beata Kiwała – Radca Prawny
e-mail: bkiwala@spsk1.lublin.pl
tel. wew. 487, tel. +48 81 53 474 87

mgr farm. Agnieszka Michalczewska
e-mail: apteka@spsk1.lublin.pl
tel. wew. 131, tel. +48 81 53 220 29

mgr Marta Skowrońska
e-mail: mskowronska@spsk1.lublin.pl
tel. wew. 418, tel. +48 81 53 254 18

mgr Ewa Stefańska
e-mail: estefanska@spsk1.lublin.pl
tel. wew. 644 tel. +48 81 53 496 44

mgr Katarzyna Paździor
e-mail: ksiegowosc@spsk1.lublin.pl
tel. wew. 434, tel. +48 81 53 497 43