JEDNOSTKI MEDYCZNE

Zaproszenie do udziału w Projekcie See My Life dot. jakości życia dzieci z niską ostrością wzroku

 

Projekt See My Life jest badaniem naukowym mającym na celu ocenę jakości życia dzieci od 8 lat z niską ostrością wzroku. Udział w projekcie polega na odpowiedziach na pytania zawarte w ankietach. Podczas wizyty przeprowadzane będzie także badanie ostrości wzroku. Przyczyną choroby rzadkiej oczu może być choroba siatkówki, nerwu wzrokowego, zaćma wrodzona, jaskra wrodzona i inne rzadsze choroby narządu wzroku.

Projekt See My Life jest realizowany w 6 krajach Unii Europejskiej: Niemczech, Belgii, Francji, Włoszech, Litwie i Polsce w ramach współpracy ośrodków w Europejskiej Sieci Referencyjnej dla Chorób Rzadkich w Okulistyce (ERN-EYE). Kierownikiem polskiej części projektu jest prof. dr hab. n. med. Katarzyna Nowomiejska z Katedry i Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.


Zgłoszenia do Projektu See My Life:

  • seemylife@umlub.pl
  • Poradnia Dziecięca Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej - Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1, ul. Langiewicza 6A w Lublinie
  • Rejestracja: 81 503 04 96 (telefoniczna rejestracja pacjentów w godz. 11:00 - 14:30)

Zapraszamy rodziców i opiekunów dzieci z opisanymi problemami narządu wzroku do udziału w projekcie.

plakat See My Life

 

plakat pdf210.5 KB
Artykuły - pozostałe
Z głębokim żalem informujemy, że 20. czerwca 2024 r. zmarł Prof. dr hab. n.med. Tomasz Zubilewicz , wieloletni Kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie. Pan Profesor był nie tylko
19. czerwca, w ramach cyklu wykładów otwartych "ONKO - środy w USK1", odbyło się kolejne spotkanie z pacjentkami, pacjentami oraz osobami zainteresowanymi tematyką leczenia nowotworów. Tym razem o faktach i mitach dotyczących chemioterapii opowiadał
PROGRAM WIELOLETNI „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE” (we wrześniu 2023 r. nastąpiła zmiana nazwy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 na Uniwersytecki
Aktualizacja: 06 Maj 2024 | Autor: Anna Guzowska