JEDNOSTKI MEDYCZNE

W 10-tą rocznicę śmierci, tablica ku czci śp. Profesora Lucjana Kurylcio została przeniesiona do budynku Kliniki Chirurgii Onkologicznej SPSK1

 

30. marca o godz.13 nastąpiło oficjalne przeniesienie do budynku SPSK 1 przy ul. Radziwiłłowskiej tablicy ku czci Profesora Lucjana Kurylcio, twórcy uniwersyteckiej chirurgii onkologicznej. Takiego określenia w pożegnaniu Pana Profesora, opublikowanym po Jego śmierci w 2013 r. na łamach "Alma Mater", użył obecny Kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej, Prof. Wojciech Polkowski.

"Z głębokim przekonaniem nazywamy go twórcą uniwersyteckiej chirurgii onkologicznej na Lubelszczyźnie. Był założycielem i pierwszym kierownikiem Kliniki Chirurgii Onkologicznej. Kierował nią przez siedemnaście lat, a potem, już jako emerytowany profesor chirurgii, z troską czuwał nad jej dalszym rozwojem, w kształcie i wymiarze, które sobie wymarzył, i które były realizowane przez jego wychowanków i współpracowników."

W dalszych fragmentach wspomnień Profesora W. Polkowskiego czytamy:

"Prof. Lucjan Kurylcio w roku 1985 objął stanowisko ordynatora, a następnie kierownika Kliniki Chirurgii Onkologicznej Akademii Medycznej, w Specjalistycznym Szpitalu Onkologicznym, późniejszym Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. W tym czasie był Prodziekanem Wydziału Lekarskiego, członkiem Senatu oraz Komisji ds. Restrukturyzacji Akademii Medycznej w Lublinie. W roku 1990 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora. Ewenementem było złożenie przez niego w roku 1991, już jako profesora, centralnego egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgii onkologicznej. W dalszym ciągu pracował naukowo publikując prace nt. leczenia popromiennych przetok odbytniczo-pęcherzowych, rekonstrukcji dróg łzowych, spływu chłonnego do węzła wartowniczego w raku piersi i czerniaku skóry. W roku 1987 zorganizował w Lublinie Zjazd Sekcji Chirurgii Onkologicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich, którego tematem wiodącym były przerzuty do węzłów chłonnych. W latach dziewięćdziesiątych minionego wieku, wdrożył do praktyki klinicznej leczenie oszczędzające oraz rekonstrukcyjne u chorych na raka piersi. Był promotorem nadania godności Doktora Honoris Causa AM w Lublinie prof. Zbigniewowi Paplińskiemu, co odbyło się w 1993 r.

W roku 2001 kierowana przez niego Klinika Chirurgii Onkologicznej z oddziałem Chemioterapii przeniosła się do SPSK nr 1 przy ul. Staszica.

Profesor Lucjan Kurylcio był kierownikiem specjalizacji 15 chirurgów, promotorem 7 doktoratów i opiekunem 1 rozprawy habilitacyjnej. Jego wychowankowie i współpracownicy są dzisiaj ordynatorami oddziałów chirurgii onkologicznej w naszym regionie. Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej w uznaniu jego zasług nadało mu godność Członka Honorowego, którą przyjął z rąk swojego przyjaciela prof. Andrzeja Kułakowskiego w roku 2009".

Po śmierci Profesora Lucjana Kurylcio w 2013 roku, uroczyście odsłonięto pamiątkową tablicę na Jego cześć w budynku ówcześnie zajmowanym przez Klinikę Chirurgii Onkologicznej przy ul. Staszica 11. Z uwagi na relokację Kliniki do nowej siedziby przy ul. Radziwiłłowskiej, w 10-tą rocznicę śmierci Pana Profesora, która miała miejsce 16 marca br., podjęto decyzję o przeniesieniu tablicy i jej ponownym odsłonięciu, co nastąpiło 30. marca o godz. 13 w obecności m.in. Biskupa Mieczysława Cisło, JM Rektora UM Prof. Wojciecha Załuska, Dyrektor SPSK 1 Beaty Gawelskiej, prof. Wojciecha Polkowskiego, dra hab. Andrzeja Kurylcio  - na zdjęciu.

Artykuły - pozostałe
Informujemy, że Rekolekcje Adwentowe dla pracowników ochrony zdrowia odbędą się w dniach 6. - 8. grudnia o godz.18:00 w kościele rektoralnym przy ul. Staszica 16a.
22. listopada odbył się finał XXII edycji konkursu o Kryształową Cegłę , w którym nagradzane są najlepsze inwestycje budowlane. Z radością informujemy, że I miejsce w kategorii "Obiekty Zdrowia" przyznano Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu Nr 1
Zakończono montaż szyldu z nową nazwą Szpitala na fasadzie budynku G-16 od strony ul. Staszica. Przypomnijmy, że poprzednia - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 - funkcjonowała od 1998 roku do końca września br. Poniżej prezentujemy galerię
Aktualizacja: 30 Marzec 2023 | Autor: Anna Guzowska