JEDNOSTKI MEDYCZNE

17. kwietnia: Światowy Dzień Chorych na Hemofilię. W SPSK 1 działa ośrodek leczenia pacjentów z tą chorobą

 

17 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Chorych na Hemofilię. Z tej okazji przypominamy pacjentom chorym na to schorzenie, że w ramach "Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019 - 2023", który realizowany jest ze środków publicznych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku SPSK 1 funkcjonuje ośrodek leczenia hemofilii i skaz krwotocznych. Ma on na celu poprawę jakości życia i zmniejszenie chorobowości poprzez objęcie leczeniem specjalistycznym tej grupy pacjentów, jak również usprawnia diagnostykę oraz leczenie chorych z regionu na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne.

Na zdjęciu: wywiad telewizyjny z okazji Światowego Dnia Chorych na Hemofilię z dr n.med. Justyną Kozińską, zajmującą się leczeniem pacjentów z hemofilią w naszym Szpitalu.

Hemofilia to grupa uwarunkowanych genetycznie skaz krwotocznych. Dotyczy przede wszystkim niedoboru czynnika krzepnięcia VIII (hemofilia A) albo IX (hemofilia B). Może przybrać również postać choroby nabytej, jednak dzieje się to bardzo rzadko. Oprócz hemofilii występują też inne – pokrewne – skazy krwotoczne (np. choroba von Willebranda), polegające m.in. na braku innych czynników krzepnięcia we krwi. Leczenie chorych na hemofilię polega na podawaniu im preparatów odpowiedniego czynnika krzepnięcia. Preparaty te są wytwarzane z ludzkiego osocza poddanego procesowi tzw. frakcjonowania lub za pomocą technik inżynierii genetycznej (tzw. czynniki krzepnięcia rekombinowanie) - źródło: www MZ.

 

Informacje o możliwości objęcia leczeniem pacjenta z hemofilią:

Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku SPSK 1 - ul. Staszica 11 Lublin

tel. 81 534 54 68 (sekretariat w godz. 7:30-15:00)

Artykuły - pozostałe
22. września w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, pod patronatem Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 oraz UM w Lublinie, rozpoczęła się "Konferencja Polskiego Towarzystwa Andrologicznego – 24. Dzień Andrologiczny" . Jednym z głównych
Ostatnie lata to czas intensywnego rozwoju ginekologii i onkologii - systematycznie wdrażane są nowe techniki operacyjne, metody diagnostyczne i nowoczesne terapie. Lekarze z Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej , w tym aktywnie działający
13. września obchodzony jest Światowy Dzień Sepsy. Wczoraj w Senacie RP odbyło się seminarium pod hasłem: "Światowy Dzień Sepsy - standard opieki w Polsce" . Podczas spotkania jedynym prelegentem z naszego regionu był Kierownik II Kliniki
Aktualizacja: 17 Kwiecień 2023 | Autor: Anna Guzowska