JEDNOSTKI MEDYCZNE

Usługi w zakresie ppoż.

 

Numer postępowania
EG-2740/XVIII/2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie ul. Staszica 16 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie usług w zakresie:

1. przeglądów technicznych, remontów oraz legalizacji (UDT) sprzętu przeciwpożarowego, będącego na wyposażeniu poszczególnych jednostek organizacyjnych szpitala,

2. dostawy nowego asortymentu z zakresu ppoż. oraz tablic informacyjnych ppoż.