JEDNOSTKI MEDYCZNE

Zaproszenie do składania ofert w zakresie odbioru i zagospodarowania elektroodpadów oraz innych wybranych odpadów

 

Numer postępowania
EG/2740-XIV/2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

w związku z prowadzonym rozeznaniem rynku w zakresie

odbioru i zagospodarowania elektroodpadów oraz innych wybranych odpadów

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie przy ul. Staszica 16 w ramach prowadzonego rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania elektroodpadów oraz innych wybranych odpadów powstałych w trakcie diagnostyki i sanacji pacjentów.

 

Szpital przewiduje zawarcie umowy na ww. usługi, obowiązującej od dn. 01.09.2022 r. do dn. 31.08.2024 r. (2 lata)