JEDNOSTKI MEDYCZNE

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na sukcesywną sprzedaż paliw płynnych

 

Numer postępowania
EG 2740-IX/2022

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 w Lublinie ul. Staszica 16

zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywną sprzedaż paliw płynnych do szpitalnych samochodów dostawczych oraz karetek szpitalnych a także agregatów prądotwórczych i urządzeń gospodarczych (kosiarki , odśnieżarki).

 

Planowany czas trwania umowy: 1 rok