JEDNOSTKI MEDYCZNE

Konkurs ofert na podnajem powierzchni (12,72m2) przy ul. Langiewicza 6A pod "Punkt Protetyki Słuchu"

 

Numer postępowania
EG/2214-II/2022

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

ogłasza konkurs ofert na:

oddanie w najem powierzchni 12,72 m2 w budynku przy ul. Langiewicza 6 A w Lublinie

z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową, tj. punkt protetyki słuchu

 

Planowany czas trwania umowy: 3 lata