JEDNOSTKI MEDYCZNE

„Usługi w zakresie przeprowadzania badań diagnostycznych, przeglądów technicznych oraz napraw szpitalnych samochodów służbowych”

 

Numer postępowania
EG/2740-II/2022

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie przy ul. Staszica 16 zaprasza do składania ofert dla zamówienia publicznego

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000,00 zł na wykonanie usługi zakresie:

  • przeprowadzania badań diagnostycznych oraz przeglądów technicznych

  • wykonywania napraw głównych i bieżących w szpitalnych samochodach służbowych

Umowa na okres 2 lat.