JEDNOSTKI MEDYCZNE

Usługi w zakresie przeprowadzenia recertyfikacji Systemu Zarządzania Jakością wg. ISO 9001 zgodnie z Normą ISO 9001 : 2015 oraz dwóch auditów nadzoru.

 

Numer postępowania
EG- 2740-XV-2020

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie ul. Staszica 16 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie usług:

w zakresie przeprowadzenia recertyfikacji Systemu Zarządzania Jakością wg. ISO 9001 zgodnie z Normą ISO 9001 : 2015 oraz dwóch auditów nadzoru.

planowany czas umowy: 3 lata