JEDNOSTKI MEDYCZNE

EG-2410-I-2018 Udostępnienia firmie taksówkowej miejsc przy portierniach szpitalnych celem instalacji radiotelefonów