JEDNOSTKI MEDYCZNE

IO-2410-II-2017 - Montaż i eksploatacja w salach chorych SPSK 1 w Lublinie urządzeń do odbioru programów telewizyjnych, urządzeń technicznych oraz oprzyrządowania składającego się na System Telewizji Szpitalnej (w skrócie STS) do odpłatnego

 

Numer postępowania
IO-2410-II-2017

Montaż i eksploatacja w salach chorych SPSK 1 w Lublinie urządzeń do odbioru programów telewizyjnych, urządzeń technicznych oraz oprzyrządowania składającego się na System Telewizji Szpitalnej (w skrócie STS) do odpłatnego odbioru programów telewizji publicznej