JEDNOSTKI MEDYCZNE

IO-2214-VI-2016 - Konkurs ofert na oddanie w najem powierzchni 14,72 m2 w budynku przy ul. Langiewicza 6 A z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową, tj. Zakład Optyczny