JEDNOSTKI MEDYCZNE

IO-2214-V-2016 - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie ogłasza konkurs ofert na oddanie w najem powierzchni 12,72 m2 w budynku przy ul. Langiewicza 6 A z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową, tj. Punkt Protetyki Słuchu

 

Numer postępowania
IO-2214-V-2016

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie ogłasza konkurs ofert na oddanie w najem powierzchni 12,72 m2 w budynku przy ul. Langiewicza 6 A z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową, tj. Punkt Protetyki Słuchu.

Załączniki: