JEDNOSTKI MEDYCZNE

Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej

 

Lekarz Kierujący: Prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska


Główne kierunki działalności leczniczej i diagnostycznej to:
1. Przewlekłe i nawrotowe choroby skóry o podłożu immunologicznym, w tym łuszczyca, choroby pęcherzowe, liszaj płaski. Szczególne znaczenie przywiązuje się do leczenia najcięższych postaci łuszczycy metodami ogólnymi o charakterze immunosupresyjnym i immunomodulującym. Nowością są wprowadzone metody leczenia biologicznego łuszczycy;
2. Choroby układowe tkanki łącznej, a zwłaszcza twardzina układowa i ograniczona, toczeń rumieniowaty, mieszana choroba tkanki łącznej;
3. Polekowe choroby skóry, w tym kierowane z całego województwa przypadki toksycznej nekrolizy naskórka (zespół Lyell’a);
4. Skórne rewelatory chób nowotworowych (zespoły paraneoplastyczne)
5. Choroby o podłożu psychosomatycznym: łysienie plackowate, bielactwo, przewlekły świąd skóry.
6. Profilaktyka czerniaka skóry, diagnostyka znamion barwnikowych, stanów przedczerniakowych
7. Leczenie chorób skóry u dzieci: zwłaszcza atopowe zapalenie skóry, łuszczyca, diagnozowanie i leczenie rzadkich genodermatoz (w tym rybia łuska, wrodzone choroby pęcherzowe i inne.)
 
W ramach Kliniki działa Poradnia Przykliniczna, w której udzielane są porady dla dorosłych i dla dzieci. Poradnia ta jest placówką konsultacyjną, do której kierowane są przypadki trudne diagnostycznie i terapeutycznie z całego województwa. Posiadana aparatura medyczna pozwala na prowadzenie fototerapii i fotochemoterapii (UVA, UVB, SUP, PUVA), krioterapii, elektrokoagulacji, kapilaroskopii, dermatoskopii znamion barwnikowych, laseroterapii.

Strona Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej

 

Telefon

tel. 81 53 28 415 - Sekretariat Kliniki (7:30-15:05)
REJESTRACJA do poradni: 81 53 496 59 (od godz. 9.00)
tel./fax. 81 53 23 647 - Sekretariat Kliniki (wew.647)
tel.: 81 53 49 657 - Dyżurka Pielęgniarek
tel. 81 53 49 658 - Gabinet Lekarski
tel. 81 53 49 677 - Gabinet Fizykoterapii
REJESTRACJA nr dodatkowy do poradni: 81 53 49 739

Adres

20-081 Lublin, ul. Staszica 11

E-mail

Wyślij e-mail