JEDNOSTKI MEDYCZNE

Apteka Szpitalna

 

Adres:

Apteka Szpitalna
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1
20-081 Lublin
ul. Staszica 16

e-mail: apteka@usk1.pl

Kierownik Apteki Szpitalnej:
mgr farm. Agnieszka Michalczewska
tel. 81 748 84 30 (wew. 130)
e-mail: amichalczewska@usk1.pl

Z-ca Kierownika Apteki Szpitalnej:
mgr farm. Agata Kosior
tel. 81 532 20 29 (wew. 131)
e-mail: akosior@usk1.pl

Apteka Szpitalna świadczy usługi w całodobowym systemie pracy

W strukturę Apteki Szpitalnej wchodzą:

 • Dział Leków Gotowych i Recepturowych
  tel. 81 53 49 766 (wew. 766)
  Kierownik działu: mgr farm. Katarzyna Lembryk
  e-mail: klembryk@usk1.pl
   
 • Dział Rozliczeń Aptecznych
  tel. 81 748 84 98 (wew.498)
  Kierownik działu: mgr Elżbieta Hejduk
  e-mail: ehejduk@usk1.pl
   
 • Dział Wyrobów Medycznych
  tel. 81 53 49 641 (wew. 641)
  Kierownik działu: mgr Monika Majczak
  e-mail: mmajczak@usk1.pl
   
 • Pracownia Cytostatyków
   
 • Pracownia Płynów Do Żywienia Pozajelitowego
   

Usługi farmaceutyczne realizowane przez Aptekę Szpitalną:

 • zaopatrywanie oddziałów w produkty lecznicze i wyroby medyczne
 • sporządzanie leków recepturowych i leków aptecznych
 • udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych
 • sporządzanie leków do żywienia pozajelitowego
 • przygotowywanie leków w dawkach dziennych, w tym leków cytostatyków
 • prowadzenie ewidencji badanych produktów leczniczych
 • wydawanie leków w ramach Programów Lekowych NFZ

Rola Apteki Szpitalnej w zakresie bezpieczeństwa farmakoterapii:

 • udział w monitorowaniu działań niepożądanych produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • prowadzenie analiz w zakresie interakcji lekowych i polipragmazji
 • nadzór nad prawidłowym przechowywaniem leków w oddziałach szpitalnych
 • formułowanie procedur wydawania produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych na oddziały szpitalne oraz dla indywidualnego pacjenta

Farmaceuci Apteki Szpitalnej wchodzą w skład Zespołów ds. Jakości, Antybiotykoterapii, Zespołu Żywieniowego, Zespołu ds. Badań Klinicznych oraz Komitetu Terapeutycznego USK Nr 1 w Lublinie.

Pracownicy jednostki

Adres

20-081 Lublin, ul. Staszica 16

E-mail

wyślij e-maila