JEDNOSTKI MEDYCZNE

Program badań COVID-19 / ABM

 

Informacja o realizowanym badaniu.

 

Badanie 2020/ABM/COVID19/0036 jest wieloośrodkowym, randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniem niekomercyjnym realizowanym w modelu superiority,mającym na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa swoistej immunoglobuliny anty SARS-CoV-2 w leczeniu COVID-19 oraz standardowego leczenia objawowego u hospitalizowanych chorych z zakażeniem SARS-CoV-2, celem zmniejszenia ryzyka wystąpienia poważnych powikłań w przebiegu choroby (definiowanych jako konieczność włączenia tlenoterapii).

 

Cel badania.

Celem badania jest potwierdzenie bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego w postaci immunoglobuliny anty-SARS-CoV-2 u pacjentów hospitalizowanych z potwierdzoną testem RT-PCR infekcją SARS-CoV-2. Planowane jest włączenie do badania 480 pacjentów.

 

Finansowanie badania.

Badanie jest finansowane ze środków przekazanych przez Agencję Badań Medycznych.

Aktualizacja: 14 luty 2022 | Autor: Anna Guzowska