JEDNOSTKI MEDYCZNE

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej

 

Numer postępowania
-

Lublin, dnia 17 sierpnia 2023 r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

(Dz.U. z 2023 r., poz. 991 z późn.zm.)

ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

KO/2/2023

w zakresie:

Udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej, polegających na opisywaniu badań CT i MRI, wykonywaniu i opisywaniu badań USG oraz udzielenia świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć Ogólnych, na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie, a także świadczenia usług z zakresu zarządzania Izbą Przyjęć Ogólną.