Program "Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie":

Okres realizacji Programu – lata 2016-2023.

 Inwestor – Wykonawca Programu - Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Realizator Inwestycji - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi  419 606 401 zł, w tym:

  • Udział Własny Inwestora: 64 232 228 zł
  • Środki zrealizowane w latach 2009-2012: 35 825 000 zł - środki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - projekt „Utworzenie Kliniki Chorób Zakaźnych i dostosowanie zaplecza diagnostyczno-leczniczego SPSK Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”.
  • Dofinansowanie (środki budżetu Państwa): 278 998 000 zł
  • Środki realizowane w latach 2018-2020 w ramach EFRR/POIŚ (w tym środki własne 6 471 670 zł): 40 551 173 zł

- główne zadania ujęte w Programie:

  • zad. 1 - zespół budynków przy ul. Radziwiłłowskiej,
  • zad. 2- zespół budynków przy ul. Staszica 11,
  • zad. 3 - zespół budynków przy ul. Staszica 16,
  • zad. 4 - budynki przy ul. Głuskiej.
Aktualizacja: 20 Marzec 2023 | Autor: Anna Guzowska