Program "Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie":

 

- czas trwania inwestycji: 2016 - 2022

- wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 364 735 877 zł, w tym:

  • Udział Własny Inwestora: 10 117 000 zł
  • Środki zrealizowane w latach 2009-2012: 35 825 000 zł - środki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - projekt „Utworzenie Kliniki Chorób Zakaźnych i dostosowanie zaplecza diagnostyczno-leczniczego SPSK Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”.
  • Dofinansowanie (środki budżetu Państwa): 278 898 000 zł
  • Środki realizowane w latach 2018-2020 w ramach EFRR/POIŚ (w tym środki własne 6 183 612 zł): 39 895 877 zł

- ilość lokalizacji w których prowadzone są prace w ramach Programu: 4

- główne zadania ujęte w Programie:

  • zad. 1 - zespół budynków przy ul. Radziwiłłowskiej,
  • zad. 2- zespół budynków przy ul. Staszica 11,
  • zad. 3 - zespół budynków przy ul. Staszica 16,
  • zad. 4 - budynki przy ul. Głuskiej.
Aktualizacja: 23 Lipiec 2021 | Autor: Anna Guzowska