JEDNOSTKI MEDYCZNE

Informacje dla sponsorów / CRO

 

SPZOZ Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin, Polska

szpital@spsk1.lublin.pl

REGON: 431029234

KRS: 0000005919

NIP: 712-24-29-274

 

Osoba reprezentująca Szpital: Dyrektor Beata Gawelska

Konto bankowe (PLN): Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Lublin ul.Dolna 3-go Maja 3, 20-079 Lublin, Poland

IBAN: PL 66 1130 1206 0028 9001 1320 0003

SWIFT: GOSK PL PW

 

ZASADY PROWADZENIA BADAŃ KLINICZNYCH 
Wszelką korespondencję z Ośrodkiem dotyczącą badań klinicznych – zarówno w zakresie zawierania umów jak i dotyczącą badań prowadzonych na terenie SPSK Nr 1 w Lublinie prosimy kierować do Działu Projektów i Badań Klinicznych:

Dział Projektów i Badań Klinicznych
ul. Staszica 16
20-081 Lublin
Budynek administracji, pok. nr 15


e-mail:  bk@spsk1.lublin.pl

tel. 81 53 47 487

 

UMOWA
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie podpisuje umowy trójstronne zawarte pomiędzy Ośrodkiem, Badaczem a Sponsorem/CRO. Wersja elektroniczna projektu umowy powinna być przesłana na adres Zespołu ds. Badań Klinicznych: bk@spsk1.lublin.pl

 


Brak kompletu dokumentacji, o której mowa wyżej jest brakiem formalnym, uniemożliwiającym rozpoczęcie negocjacji, pozytywne zaopiniowanie, a tym samym ustalenie warunków umowy i jej podpisanie.

W celu sprawnego przeprowadzenia procesu zawierania umowy o przeprowadzenie badania klinicznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie prosimy o zapoznanie się z poniżej udostępnionymi w załącznikach informacjami:

  • wniosek
  • procedura zgłaszania badań
  • lista jednostek organizacyjnych SPSK 1, w których prowadzone są badania
  • informacje o budżecie i rozliczeniach badań