JEDNOSTKI MEDYCZNE

Szczepienia przeciw COVID-19 w SPSK Nr 1 - aktualizacja

 

Informacje dotyczące szczepień w SPSK 1

 

Szczepienia przeciwko COVID-19 w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 realizowane są w dwóch lokalizacjach - w Zespole Poradni Specjalistycznych i POZ przy ul. Langiewicza 6 A oraz w Punkcie Szczepień Powszechnych przy ul. Radziwiłłowskiej 13.

 

PUNKT SZCZEPIEŃ SPSK nr 1:  Zespół Poradni Specjalistycznych i POZ - ul. Langiewicza 6 A.

Od lipca 2021 r. jest to podstawowa lokalizacja, w której szczepieni są pacjenci w SPSK 1.

 • czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 13:00
 • rejestracja telefoniczna do tego punktu szczepień oraz informacje: 81 524 78 56 (PON. - PT. w godz. 8:00 - 15:00)

 

Punkt Szczepień Powszechnych ul. Radziwiłłowska 13 - SZPITAL TYMCZASOWY zlokalizowany na terenie Centrum Targowo -Wystawienniczego TARGÓW LUBLIN S.A. pod patronatem Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie - w związku ze zmniejszonym zainteresowaniem szczepieniami punkt funkcjonuje wyłącznie w wybranych terminach, zależnie od potrzeb.

 • w tym punkcie nie ma wyjazdowego (mobilnego) zespołu do szczepień
 • tel. 81 524 78 56 (czynny w dni robocze w godz. 8:00 - 15:00) lub 81 53 210 86 (czynny wyłącznie w terminach i godzinach pracy punktu, ustalanych obecnie w zależności od ilości osób zgłoszonych do szczepień)
 • zapraszamy dyrektorów szkół do współpracy w zakresie organizacji szczepień w tym punkcie dla zorganizowanych grup szkolnych, jesteśmy w stanie uzgodnić dogodny termin otwarcia punktu, dostosowując go do potrzeb placówki edukacyjnej - kontakt w tej sprawie: Koordynator ds Szczepień Pani Ewelina Sulowska 81 53 49 745

 

 

NARODOWY PROGRAM SZCZEPIEŃ - organizacja szczepień w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie

Jak zapisać się na szczepienie?

 • Zadzwoń na całodobową, bezpłatną infolinię - tel. 989

 • Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl

 • Ustal termin szczepienia telefonicznie lub przez Internet - ze względów epidemiologicznych i organizacyjnych prosimy nie zgłaszać się osobiście

 • Rejestracja telefoniczna w SPSK 1:  tel. 81 524 78 56

Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego.

Ważne: Szpital wykonuje szczepienia aktualnie posiadanymi szczepionkami.

 

   Komunikat dotyczący transportu pacjentów na szczepienia

   Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego transportu zorganizowanego przez Miasto, z którego będą mogły skorzystać osoby mające problem z poruszaniem się i dotarciem do punktu szczepień, w tym:
   • posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z kodem R lub N, lub
   • I grupę inwalidzką z ww. schorzeniami,
   • osoby powyżej 70. roku życia, mające obiektywne trudności w dotarciu do punktów szczepień.
   Przewidując bardzo duże zainteresowanie seniorów tematem szczepień, Miasto uruchomiło specjalną infolinię dedykowaną szczepieniom pod numerem telefonu:

   81 466 34 34  w godzinach pracy Urzędu Miasta, czyli 7.30-15.30

    

    

   WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE SZCZEPIEŃ W PRZYPADKU OSÓB ZE STWIERDZONYMI REAKCJAMI ALERGICZNYMI:

    

   U wszystkich kandydatów do szczepienia lekarz analizuje wypełniony przez pacjenta „Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19”. Dokument zawiera, między innymi, następujące pytania:
   1. Czy w przeszłości lekarz rozpoznał u Pani/Pana ciężką, uogólnioną reakcję alergiczną (wstrząs anafilaktyczny) po podaniu jakiegoś leku, ekspozycji na lateks lub pokarmu, albo po ukąszeniu owada?
   2. Czy wystąpiła u Pani/Pana kiedykolwiek ciężka niepożądana reakcja po szczepieniu?
   3. Czy lekarz rozpoznał kiedyś u Pani/Pana uczulenie na glikol polietylenowy (PEG) lub inne substancje?

   Odpowiedź TAK lub NIE WIEM, na którekolwiek pytanie wymaga dodatkowego wyjaśnienia przez lekarza. W opinii zespołu ekspertów w uzasadnionych przypadkach powinna odbyć się konsultacja w poradni alergologicznej z doświadczeniem w stosowaniu szczepionek.

   W Poradni Alergologicznej lekarz konsultant weryfikuje wywiad, przeprowadza właściwą diagnostykę i ocenia ryzyko wystąpienia anafilaksji z uwzględnieniem reakcji na składniki szczepionki a zwłaszcza glikol polietylenowy. Po weryfikacji danych następuje:
   1. kwalifikacja do szczepienia przeciwko COVID-19 albo
   2. odstąpienie lub odroczenie szczepienia.
    

   Ogólne zalecenia ekspertów dotyczące szczepień osób z tej grupy: zachowanie szczególnej ostrożności przy podejmowaniu decyzji o szczepieniu u pacjentów
   - z wywiadem anafilaksji lub ciężkiej reakcji alergicznej*, spowodowanym takimi czynnikami jak: leki, szczepionki, lateks, pokarmy, jady owadów, czynniki fizykalne i inne,
   - z wywiadem anafilaksji idiopatycznej, przebiegającej z zajęciem układu sercowo-naczyniowego i/lub z zajęciem górnych dróg oddechowych.

   W opisanych przypadkach lekarz kwalifikujący do szczepienia w punkcie szczepień ma prawo, a nawet obowiązek, odesłać pacjenta w celu szczegółowej diagnostyki i uzyskania opinii właściwej poradni alergologicznej.

    

    

    

    

   Artykuły - pozostałe
   Nowy budynek Szpitala przy ul. Radziwiłłowskiej 13 został już oddany do użytku, 11 lutego przyjęto w nim pierwszych pacjentów. Powstało tu centrum kompleksowego leczenia chorób nowotworowych, na które składają się: przeniesiona z ulicy Staszica
   Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację następujących projektów: „Doposażenie jednostek klinicznych, zajmujących się leczeniem i diagnostyką chorób układu oddechowego, kostno-stawowo-mięśniowego
   Lubelska Akcja Charytatywna „Znani, a nieznani” to ponad 100-osobowa grupa skupiająca w swych szeregach powszechnie znanych i szanowanych przedstawicieli świata nauki, kultury, mediów oraz popularnych i lubianych artystów, którzy tworzą spektakle
   Aktualizacja: 30 Listopad 2021 | Autor: Anna Guzowska