Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie ogłasza nabór na stanowisko

specjalisty w Dziale Organizacyjno-Prawnym

Główne obowiązki:

- przygotowywanie bieżącej dokumentacji Działu Organizacyjno-Prawnego,

- opracowywanie projektów umów, pism, informacji prawnych pod nadzorem Kierownika Działu Organizacyjno-Prawnego,

- analiza obowiązujących aktów prawnych,

- monitorowanie terminowości zadań realizowanych w Dziale Organizacyjno-Prawnym,

- kontrola obiegu dokumentacji, archiwizacja dokumentów, prowadzenie rejestrów i metryk spraw, weryfikacja dokumentów pod kątem językowym, gramatycznym, wizualnym,

- współpraca z radcami prawnymi Szpitala,

- współpraca z podmiotami zewnętrznymi.

Oczekiwania:

- wykształcenie prawnicze,

- min. 3-letnie doświadczenie w pracy w wewnętrznym dziale prawnym lub kancelarii prawnej (mile widziane doświadczenie przy realizacji zadań podmiotów leczniczych),

- zainteresowanie problematyką prawa medycznego,

- praktyczna znajomość pakietu MS Office (Excel, Outlook, Word) oraz internetowych systemów informacji prawnej,

- samodzielność, terminowość i sumienność,

- dokładność i rzetelność przy wykonywaniu powierzonych zadań,

- umiejętność pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej.

Kandydatom oferujemy: ciekawą pracę, możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia doświadczenia. 

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 5  grudnia 2019r.

Miejsce składania ofert : listownie na adres  SPSK Nr 1 w Lublinie ul. Staszica 16 z dopiskiem oferta pracy na stanowisko specjalisty w Dziale Organizacyjno-Prawnym lub osobiście w kancelarii Szpitala przy ul. Staszica 16 pok. Nr 8.