Program wieloletni pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” został ustanowiony Uchwałą Nr 197/2015 Rady Ministrów z dnia 3.11.2015 r., będzie realizowany w latach 2016-2022.

Inwestor – Wykonawca Programu - Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Realizator Inwestycji - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie.

 

Program rozbudowy i przebudowy SPSK Nr 1 rozpoczął się w 2016 r. od budowy nowego obiektu u zbiegu ul. 3 Maja i Radziwiłłowskiej. Budynek ten, będąc pierwszym efektem realizacji wieloetapowego Programu, umożliwi funkcjonowanie nowoczesnego i kompleksowego ośrodka chirurgii onkologicznej i radioterapii.

Na tej samej działce trwa przebudowa pałacu Lubomirskich, w którym dotychczas mieściła się Klinika Dermatologii a po przebudowie powstaną tu nowoczesne sale szkoleniowo - wykładowe Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wkrótce przebudowany zostanie również budynek kuchni.

Jeden z etapów inwestycji wieloletniej dotyczy nowego budynku przy ulicy Głuskiej, przeznaczonego dla mieszczących się tam dwóch Klinik Psychiatrii SPSK 1. Z końcem 2018 r. finalizowano w nim prace wykończeniowe. Przebudowie poddano również dotychczasową siedzibę Klinik, pomiędzy nowym i starym budynkiem powstał łącznik. Zakończenie prac przewidziano w trzecim kwartale 2019.

Największą częścią projektu jest przebudowa i rozbudowa historycznych, poklasztornych budynków przy ulicy Staszica 16, a także realizacja nowych obiektów od strony północno - wschodniej.

Aktualizacja: 26 luty 2019 | Autor: Anna Guzowska