JEDNOSTKI MEDYCZNE

AKTUALNE OFERTY PRACY

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

ogłasza nabór na stanowisko:

 

Inspektor ds. elektrycznych

do Działu Techniczno – Eksploatacyjnego

 

Główne obowiązki:

- koordynowanie prac konserwacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych, urządzeń elektrycznych,

- współpraca w projektach związanych z modernizacją oraz przy planowaniu inspekcji, przeglądów i remontów,

- nadzór merytoryczny nad pracami oraz eksploatacją wszelkich urządzeń elektroenergetycznych,

- analiza pracy i awarii wszelkich urządzeń elektroenergetycznych.

 

Wymagania:

- wykształcenie minimum średnie elektryczne,

- uprawnienia SEP,

- wiedza z zakresu prac elektrycznych, eksploatacji maszyn i urządzeń  produkcyjnych,

- umiejętność czytania schematów elektrycznych,

- wysokie umiejętności organizacyjne i komunikacyjne,

- doświadczenie zawodowe: mile widziane minimum trzyletnie doświadczenie w pracy zawodowej.

 

Zapewniamy miłą atmosferę pracy i duże możliwości rozwoju zawodowego.

 

Sposoby składania dokumentów:

 • listownie na adres:

SPSK Nr 1 w Lublinie

ul. Staszica 16

20-081 Lublin

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

ogłasza nabór na stanowisko:

 

psycholog / psychoterapeuta

(do pracy z młodzieżą)

 

Główne obowiązki:

- diagnoza i terapia młodzieży z zaburzeniami psychicznymi

- praca terapeutyczna z rodzinami pacjentów

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe magisterskie

- mile widziany ukończony (lub w trakcie realizacji) kurs psychoterapeutyczny lub kurs psychologii klinicznej

- wysokie umiejętności organizacyjne i komunikacyjne, kreatywność

- doświadczenie zawodowe: mile widziany minimum rok doświadczenia w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi

 

Praca w godzinach popołudniowych. Możliwe zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

Zapewniamy miłą atmosferę pracy i duże możliwości rozwoju zawodowego.

 

Sposoby składania dokumentów:

 • listownie na adres:

SPSK Nr 1 w Lublinie

ul. Staszica 16

20-081 Lublin

                                                                        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Zadanie 1. Udzielania przez lekarzy specjalistów całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Noworodków  Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w  Lublinie  - zgodnie z harmonogramem.

Zadanie 2. Udzielania przez lekarzy specjalistów całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii w Pionie Ginekologiczno-Położniczym Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie (tj. Oddziale Położnictwa i Patologii Ciąży, Oddziale Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Izbie Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej, Poradni Ginekologiczno-Położniczej Lublinie)  - zgodnie z harmonogramem.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

ogłasza nabór na stanowisko:

zastępca Kierownika Działu Aparatury Medycznej / PO Kierownika Działu Aparatury Medycznej

 

Główne Obowiązki:

 • Organizacja pracy podległego zespołu pracowników
 • Wyznaczanie zadań podległym pracownikom i kontrola ich realizacji
 • Wsparcie merytoryczne w zakresie bieżącej pracy Działu Aparatury Medycznej
 • Szacowanie wartości zakupów, serwisu, przeglądów i napraw aparatury medycznej,
 • Udział w przygotowaniu dokumentacji do postępowań  przetargowych na zakup sprzętu i aparatury medycznej (zagadnienia merytoryczne)
 • Nadzór nad prawidłową eksploatacją sprzętu i  aparatury medycznej,
 • Organizacja i nadzór nad usuwaniem usterek i awarii sprzętu i aparatury medycznej
 • Nadzór i kontrola nad terminowym przeprowadzaniem przeglądów sprzętu i aparatury medycznej
 • Organizacja i nadzór postępowań przetargowych dotyczących sprzętu i aparatury medycznej
 • Opiniowanie, przygotowanie umów, zleceń z firmami zewnętrznymi, dotyczących sprzętu i aparatury medycznej

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub policealne kierunkowe lub inne potwierdzające znajomość branżową – aparatura medyczna -preferowane kierunkowe (inżynieria biomedyczna)
 • wysokie umiejętności organizacyjne,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy związanej z aparaturą medyczną w tym co najmniej roczne na stanowisku kierowniczym w dziale aparatury medycznej/dziale odpowiadającym za zarządzanie aparaturą medyczną w podmiocie leczniczym
 • znajomość zagadnień dotyczących użytkowania, zarządzania i serwisowania sprzętu i aparatury medycznej,
 • umiejętność sporządzania specyfikacji technicznych sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb przeprowadzania postępowań przetargowych
 • zaangażowanie i rzetelność

Mile widziane:

 • doświadczenie z zakresu konserwacji i przeglądów aparatury medycznej
 • doświadczenie w naprawach aparatury i sprzętu medycznego

Sposoby składania dokumentów:

 • listownie na adres:

SPSK Nr 1 w Lublinie

ul. Staszica 16

20-081 Lublin

 • osobiście w kancelarii Szpitala przy ul. Staszica 16 pok. nr 8
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@spsk1.lublin.pl

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Udzielania przez lekarzy specjalistów, całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie.
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs ofert na udzielanie przez lekarzy specjalistów całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii w Pionie Ginekologiczno-Położniczym Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie (tj. Oddziale Położnictwa i Patologii Ciąży, Oddziale Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Izbie Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej, Poradni Ginekologiczno-Położniczej).
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konkurs ofert: na na udzielanie przez lekarzy specjalistów całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii  w Pionie Ginekologiczno-Położniczym  Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie (tj. Oddziale Położnictwa i Patologii Ciąży, Oddziale Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Izbie Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej, Poradni Ginekologiczno-Położniczej). - link do ogłoszenia

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Konkurs ofert: na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w SPSK Nr 1
w  Lublinie - link do ogłoszenia

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Konkurs ofert: na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w Oddziale Noworodków w SPSK Nr 1
w  Lublini - link do ogłoszenia

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: diagnostyki obrazowej - link do ogłoszenia

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------