JEDNOSTKI MEDYCZNE

I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji

 

Kierownik Kliniki

Prof. dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz

I Klinika  Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji dysponuje w sumie bazą 34 łóżek szpitalnych. W skład I Kliniki wchodzą: 
•    Oddział Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży (12 łóżek)
•    Oddział Ogólnopsychiatryczny I (12 łóżek)
•    Oddział Leczenia Nerwic i Terapii Zaburzeń Odżywiania (10 łóżek)

Oddział Ogólnopsychiatryczny I przeznaczony jest dla osób w wieku 18-40 r.ż. z pierwszym epizodem psychozy oraz dla osób z rozpoznaniem zaburzeń schizofrenicznych lub zaburzeń afektywnych w trakcie pierwszych pięciu lat od zachorowania, wymagających szczególnie wnikliwego procesu diagnostycznego i indywidulanego podejścia w ramach procesu terapeutycznego. Do oddziału kierowani są pacjenci z całego regionu szczególnie trudni klinicznie, lekooporni. Klinika zapewnia kompleksową diagnostykę psychiatryczną, obejmującą m.in. diagnostykę laboratoryjną, badania neuropsychologiczne, badania neuroobrazowe i neurofizjologiczne, konsultacje lekarzy różnych specjalności.  Po wykonaniu badan diagnostycznych każdemu pacjentowi proponowany jest indywidualny program leczenia, obejmujący farmakoterapię, psychoterapię, terapię zajęciową (trening kulinarny, psychogimnastyka, arteterapia). W niektórych przypadkach stosowane jest również leczenie elektrowstrząsowe. W oddziale  przeprowadzane są diagnostyczno-terapeutyczne konsultacje neuropsychologiczne, dające pogłębione wiadomości odnośnie efektywności funkcji poznawczych. Pozwalają one  na wnioskowanie o dysfunkcjach mózgu towarzyszących zaburzeniom psychicznym, przekładając się na poziom poznawczych kompetencji adaptacyjnych, umożliwiających prognozowanie poziomu funkcjonowania społecznego pacjentów po wypisie ze szpitala.

Oddział Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania (A) ma charakter stacjonarny i obejmuje swoją opieką pacjentów z całego regionu cierpiących z powodu zaburzeń nerwicowych,  zaburzeń odżywiania się. Oddział funkcjonuje  w oparciu o  zasady społeczności terapeutycznej. Podstawową metodą leczenia jest psychoterapia grupowa prowadzona w półotwartej grupie liczącej do 10 osób oraz inne techniki psychoterapeutyczne, jak psychoterapia indywidualna, psychoedukacja, trening emocjonalny, trening kulinarny, relaks, psychogimnastyka, psychorysunek, muzykoterapia, biblioterapia, arteterapia. Psychoterapia prowadzona jest głównie według orientacji psychodynamicznej. Farmakoterapia stosowana jest w sytuacjach koniecznych jako metoda wspierająca.

"Oddział Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży (M) jest oddziałem całodobowym, prowadzącym postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w przypadkach zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży (od 13 r.ż. do 18 r.ż., osoby uczące się do 21 r.ż.)" obejmujące indywidualną diagnozę psychiatryczną i psychologiczną, diagnozę rodzinną i systemową oraz oferującym zindywidualizowaną terapię psychologiczną i farmakologiczną. Zajęcia terapeutyczne obejmują: gimnastykę, biblioterapię, muzykoterapię, psychorysunek, seanse filmowe – video, zajęcia kulinarne, zebrania społeczności i psychoedukacja. Na terenie Oddziału działa Szkoła i grupy wychowawcze.


Strona I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji

Telefon

sekretariat - telefon: 81 748 73 07 (7:30 - 15:05)

Adres

20-439 Lublin, ul. Głuska 1

E-mail

Wyślij e-mail